Hàm Exp

Trả về một giá trị kiểu Double xác định e (cơ số lô-ga-rít tự nhiên) nâng lên một số mũ.

Cú pháp

EXP ( số )

tham đốisố bắt buộc là một biểu thức số kép hoặc bất kỳ hợp lệ nào.

Chú thích

Nếu giá trị của số vượt quá 709,782712893, lỗi xảy ra. hằnge là khoảng 2,718282.

Lưu ý:  Hàm EXP bổ sung cho hành động của hàm log và đôi khi được gọi là antilogarithm.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN EXP (2) là Expr1 từ nhóm ProductSales theo EXP (2);

Trả về giá trị xác định "e (2.718282)" lớn lên trong số "2" và hiển thị kết quả trong cột Expr1.

CHỌN EXP (số lượng) là ExpValue từ ProductSales;

Trả về giá trị xác định "e (2.718282)" lớn lên trong số các giá trị dữ liệu trong cột "số lượng". Trả về giá trị xác định "e (2.718282)" lớn lên trong số các giá trị dữ liệu trong cột "số lượng" và hiển thị kết quả trong cột "ExpValue".

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm EXP để trả về e tăng lên một quyền lực.

Dim MyAngle, MyHSin
' Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
' Calculate hyperbolic sine.
MyHSin = (Exp(MyAngle) - Exp(-1 * MyAngle)) / 2

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×