Hàm hex

Trả về một giá trị kiểu Chuỗi đại diện cho giá trị thập lục phân của một số.

Cú pháp

Hex ( số )

tham đốisố được yêu cầu là bất kỳ biểu thức số hoặc biểu thức chuỗi hợp lệ nào.

Chú thích

Nếu số không phải là số nguyên thì nó sẽ được làm tròn đến số nguyên gần nhất trước khi được đánh giá.

Nếu số

Hex trả về

Null

Null

Trống

Không (0)

Số nào khác

Tối đa tám ký tự thập lục phân


Bạn có thể đại diện cho các số thập lục phân trực tiếp theo các số trước đó trong phạm vi thích hợp với &H. Ví dụ, &H10 đại diện cho dấu thập phân 16 trong ký hiệu thập lục phân.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN hex (2) là Expr1 từ nhóm ProductSales theo hex (2);

Trả về giá trị thập lục phân của "2" và hiển thị kết quả trong cột Expr1.

CHỌN số lượng, hex (số lượng) là HexValue từ ProductSales;

Trả về giá trị từ "số lượng" cùng với giá trị thập lục phân của tất cả các giá trị dữ liệu trong cột "số lượng" và hiển thị kết quả trong cột "HexValue".

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm hex để trả về giá trị thập lục phân của một số.

Dim MyHex
MyHex = Hex(5) ' Returns 5.
MyHex = Hex(10) ' Returns A.
MyHex = Hex(459) ' Returns 1CB.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×