Hàm MacScript

Thực thi tập lệnh AppleScript và trả về giá trị do tập lệnh trả về, nếu có.

Cú pháp

MacScript ( tập lệnh )

Tham đối tập lệnh là một biểu thức chuỗi. Biểu thức có thể là một chuỗi các lệnh AppleScript hoặc có thể chỉ định tên của tập lệnh AppleScript hoặc tệp script.

Chú ý

Có thể tạo tập lệnh nhiều dòng bằng cách nhúng các ký tự dấu xuống dòng (Chr(13)).

Ví dụ

Ví dụ này sử dụng hàm MacScript để mở hộp thoại Chọn Tệp (hộp thoại tệp tiêu chuẩn Macintosh). Trả về đường dẫn đầy đủ của tệp do người dùng chọn. Nếu thích hợp, thông số của đường dẫn sẽ theo sau loại tệp.

ThePath$ = Macscript("ChooseFile")

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×