Hàm Month

Trả về một Biến_thể (Số_nguyên) xác định một số nguyên nằm trong khoảng từ 1 tới hết 12 thể hiện tháng trong năm.

Cú pháp

Tháng ( ngày )

Ngày bắt buộctham đối là bất kỳ biến thể nào, biểu thức số, biểu thức chuỗi hoặc bất kỳ tổ hợp nào trong số này có thể trình bày một ngày. Nếu ngày có chứa null, null sẽ được trả về.

Lưu ý: Nếu thiết đặt thuộc tính lịch là dương , số nguyên trả về sẽ biểu thị ngày Gregory của tuần cho đối số ngày tháng. Nếu lịch là Hijri, số nguyên trả về đại diện cho ngày Hijri của tuần trong đối số ngày. Đối với ngày Hijri, số đối số là bất kỳ biểu thức số nào có thể đại diện cho ngày tháng và/hoặc thời gian từ 1/1/100 (dương lịch ngày 2 tháng 8, 718) thông qua 4/3/9666 (dương lịch ngày 31 tháng 12, 9999).

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN tháng (#10/10/2018 #) là MonthTest từ ProductSales;

Trả về số đại diện cho ' tháng ' của chuỗi "10/10/2018". Kết quả: 10.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm month để có được tháng từ một ngày đã xác định. Trong môi trường phát triển, ngày tháng được hiển thị theo định dạng ngày ngắn bằng cách sử dụng thiết đặt bản địa của mã của bạn.

Dim MyDate, MyMonth
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyMonth = Month(MyDate) ' MyMonth contains 2.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Chọn hàm ngày đúng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×