Hàm ngày giờ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm DATETIME là kết hợp các hàm ngày và thời gian.

Ngày trả về số tuần tự tuần tự đại diện cho một ngày cụ thể.

Thời gian trả về số thập phân biểu thị thời gian với một giá trị từ 0 (không) đến 0.99999999, thể hiện thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 sa) đến 23:59:59 (11:59:59 ch).

Cú pháp

DateTime(year,month,Day,hour,Minute,Second)

Năm    Đối số năm thể là một đến bốn chữ số. Bạn không thể sử dụng một năm trước năm 1900. Nếu đối số năm giữa 0 (không) và 1899, giá trị được thêm vào năm 1900 đến năm tính toán. Ví dụ, DATETIME(108,1,2,n,n,n) trả về ngày làm 39,449; đó số sê-ri đại diện cho ngày 2 tháng 1 năm 2008 (1900 + 108). Nếu đối số năm từ năm 1900-9999, giá trị được dùng làm năm. Ví dụ, DATETIME(2008,1,2,n,n,n) cũng trả về ngày làm 39,449.

Tháng    là một số biểu thị tháng của năm. Nếu tháng lớn hơn 12 tháng thêm đó số tháng đến tháng đầu tiên trong năm đã xác định. Ví dụ, DATETIME(2008,14,2,n,n,n) trả về số sê-ri đại diện cho ngày 2 tháng 2 năm 2009.

Ngày    là một số biểu thị ngày tháng. Nếu ngày lớn hơn số ngày trong tháng đã xác định, ngày cộng đó số ngày tới ngày đầu tiên trong tháng. Ví dụ, DATETIME(2008,1,35,n,n,n) trả về số sê-ri đại diện cho ngày 4 tháng 2 năm 2008.

Giờ    là một số từ 0 (không) đến 32767 biểu thị giờ. Bất kỳ giá trị nào lớn hơn 23 sẽ được chia theo 24 và phần còn lại sẽ được coi là giá trị giờ. Ví dụ, DATETIME (n, n, n, 27,0,0) trả về thời gian as.125 hoặc 3:00 sa.

Phút    là một số từ 0 đến 32767 biểu thị phút. Bất kỳ giá trị nào lớn hơn 59 sẽ được chuyển thành giờ và phút. Ví dụ, DATETIME (n, n, n, 0,750,0) trả về thời gian là 12:30 ch hoặc.520833.

Thứ hai    là một số từ 0 đến 32767 biểu thị thứ hai. Bất kỳ giá trị nào lớn hơn 59 sẽ được chuyển thành giờ, phút và giây. Ví dụ, DATETIME (n, n, n, 0,0,2000) trả về thời gian là 12:33:20 sa hoặc.023148

Ghi chú

  • Ngày tháng được lưu dưới dạng số sê-ri thứ tự để họ có thể được dùng trong phép tính. Theo mặc định, 1899 31 tháng 12 là số sê-ri 1 và 1 tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 vì nó là 39,448 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.

  • Giá trị thời gian là một phần của một giá trị ngày và được biểu thị bằng số thập phân (ví dụ: 12:00 ch được thể hiện là 0,5 vì nó là một nửa ngày).

Ví dụ

Tháng

Ngày

Giờ

Phút

Thứ hai

Công thức

Mô tả (kết quả)

năm 2006

12

1

12

45

25

=DateTime([year],[month],[Day],[Hour],[Minute],[Second])

Số sê-ri cho ngày và biểu thị số thập phân của thời gian của ngày (39,052.5315393519)

Đầu trang

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×