Hàm REPLACE

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm REPLACE thay thế một phần của chuỗi văn bản, dựa vào số ký tự do bạn chỉ định, bằng một chuỗi văn bản khác.

Cú pháp

Thay thế (old_text,start_num,num_chars,new_text)

Old_text    là văn bản mà bạn muốn thay thế một số ký tự.

Số bắt đầu    là vị trí của ký tự trong old_text mà bạn muốn thay thế bằng new_text.

Số ký tự    là số ký tự trong old_text mà bạn muốn thay thế để thay thế bằng new_text.

New_text    là văn bản sẽ thay thế các ký tự trong old_text.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=Replace("abcdefghijk",6,5,"*")

Thay thế năm ký tự, bắt đầu với ký tự thứ sáu (abcde * k)

=REPLACE("2009",3,2,"10")

Thay thế vào hai chữ số cuối của 2009 thành 10 (2010)

=REPLACE("123456",1,3,"@")

Thay thế các ký tự đầu tiên ba với @ (@456)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×