Hàm RIGHT

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm RIGHT trả về các ký tự cuối cùng trong một chuỗi văn bản, dựa vào số ký tự bạn chỉ định.

Cú pháp

Bên phải (văn bản,số ký tự)

Văn bản    là chuỗi văn bản chứa ký tự bạn muốn trích xuất.

Số ký tự    xác định số lượng ký tự bạn muốn bên phải để trích xuất.

Ghi chú

  • Số ký tự phải lớn hơn hoặc bằng không.

  • Nếu số ký tự lớn hơn độ dài của văn bản, hàm RIGHT trả về toàn bộ văn bản.

  • Nếu số ký tự được bỏ qua, thì nó được giả định là 1.

Ví dụ

F ormula

Mô tả (Kết quả)

= RIGHT("Sale Price",5)

5 ký tự cuối cùng của chuỗi (Price)

= RIGHT("Stock Number")

Các ký tự cuối cùng của chuỗi (r)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×