Hàm Space

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) chứa số dấu cách xác định.

Cú pháp

Dấu cách ( số )

tham đốisố bắt buộc là số không gian bạn muốn trong chuỗi.

Chú thích

Hàm Space có ích cho việc định dạng đầu ra và xóa dữ liệu trong các chuỗi độ dài cố định.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN dấu cách (5) dưới dạng BlankSpace từ nhóm ProductSales theo dấu cách (5);

Trả về một chuỗi màu đen với 5 khoảng trắng trong dấu cách BlankSpace.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Space để trả về một chuỗi bao gồm một số khoảng cách đã xác định.

Dim MyString
' Returns a string with 10 spaces.
MyString = Space(10)
' Insert 10 spaces between two strings.
MyString = "Hello" & Space(10) & "World"

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Hàm chuỗi và cách sử dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×