Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Hàm Str

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) đại diện một con số.

Cú pháp

Str ( số )

tham đốisố được yêu cầu là một khoảng thời gian dài bất kỳ biểu thức số nào hợp lệ.

Chú thích

Khi số được chuyển đổi thành chuỗi, một khoảng trắng đứng đầu luôn được dành riêng cho dấu của số. Nếu số là dương, Chuỗi trả về chứa dấu cách hàng đầu và dấu cộng sẽ được ngụ ý.

Sử dụng hàm Format để chuyển đổi các giá trị số mà bạn muốn được định dạng là ngày, thời gian hoặc tiền tệ hoặc theo định dạng người dùng khác. Không giống như hàm Str, hàm Format không bao gồm dấu cách hàng đầu cho dấu hiệu số.

Lưu ý:  Hàm Str chỉ nhận được khoảng thời gian (.) làm dấu tách thập phân hợp lệ. Khi các dấu tách thập phân khác nhau có thể được sử dụng (ví dụ: trong các ứng dụng quốc tế), hãy sử dụng Cstr để chuyển đổi một số thành chuỗi.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN Discount, Str (chiết khấu) là StrDiscount từ ProductSales;

Trả về giá trị "chiết khấu" ban đầu/định dạng cùng với các giá trị được chuyển đổi thành định dạng chuỗi trong StrDiscount Column.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Str để trả về một chuỗi đại diện của một số. Khi một số được chuyển đổi thành chuỗi, một khoảng trống hàng đầu luôn được dành riêng cho dấu hiệu của nó.

Dim MyString
MyString = Str(459) ' Returns " 459".
MyString = Str(-459.65) ' Returns "-459.65".
MyString = Str(459.001) ' Returns " 459.001".

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×