Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Hàm Time

Trả về một giá trị kiểu Variant (Date) cho biết thời gian hệ thống hiện tại.

Cú pháp

Time

Chú thích

Để đặt thời gian hệ thống, hãy dùng câu lệnh thời gian .

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN thời gian () là Expr1 từ nhóm ProductSales theo thời gian ();

Trả về hệ thống hiện tại "thời gian" cho trong định dạng thời gian hệ thống và hiển thị trong cột Expr1.

CHỌN thời gian () là CurrentTime từ nhóm ProductSales theo thời gian ();

Trả về hệ thống hiện tại "thời gian" cho trong định dạng thời gian hệ thống và hiển thị trong ngày CurrentTime của cột.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Time để trả về thời gian hệ thống hiện tại.

Dim MyTime
MyTime = Time ' Return current system time.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Chọn hàm ngày đúng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×