Hàm tra cứu và tham chiếu (tham khảo)

Để biết thông tin chi tiết về một hàm, hãy bấm vào tên hàm đó ở cột đầu tiên.

Lưu ý: Các đánh dấu phiên bản chỉ rõ phiên bản Excel mà hàm được ra mắt. Những hàm này không khả dụng trong các phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.

Hàm

Mô tả

Hàm ADDRESS

Trả về tham chiếu dưới dạng văn bản tới một ô đơn trong một trang tính

Hàm AREAS

Trả về tổng số vùng trong một tham chiếu

Hàm CHOOSE

Chọn một giá trị từ một danh sách các giá trị

Hàm COLUMN

Trả về số cột của một tham chiếu

Hàm COLUMNS

Trả về tổng số cột trong một tham chiếu

Hàm FILTER

Nút Office 365

Lọc một phạm vi dữ liệu dựa trên các tiêu chí bạn xác định

Hàm FORMULATEXT
Excel 2013

Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản

Hàm GETPIVOTDATA
Excel 2010

Trả về dữ liệu lưu giữ trong báo cáo PivotTable

Hàm HLOOKUP

Tra cứu trong hàng trên cùng của một mảng và trả về giá trị của ô được chỉ báo

Hàm HYPERLINK

Tạo một lối tắt hoặc chuyển lệnh để mở ra một tài liệu lưu giữ trên một máy chủ mạng, mạng nội bộ hoặc Internet

Hàm INDEX

Dùng một chỉ mục để chọn một giá trị từ một tham chiếu hoặc mảng

Hàm INDIRECT

Trả về tham chiếu được chỉ báo bởi một giá trị văn bản

Hàm LOOKUP

Tra cứu các giá trị trong một véc-tơ hoặc mảng

Hàm MATCH

Tra cứu các giá trị trong một tham chiếu hoặc mảng

Hàm OFFSET

Trả về giá trị khoảng cách tham chiếu từ một tham chiếu đã cho

Hàm ROW

Trả về số hàng của một tham chiếu

Hàm ROWS

Trả về tổng số hàng trong một tham chiếu

Hàm RTD

Truy xuất dữ liệu thời gian thực từ một chương trình có hỗ trợ tự động hóa COM

Hàm SORT

Nút Office 365

Sắp xếp nội dung của một phạm vi hoặc mảng

Hàm SORTBY

Nút Office 365

Sắp xếp nội dung của một phạm vi hoặc mảng dựa trên các giá trị trong một phạm vi hoặc mảng tương ứng

Hàm TRANSPOSE

Trả về hoán vị của một mảng

Hàm UNIQUE

Nút Office 365

 Trả về danh sách các giá trị duy nhất trong một danh sách hoặc phạm vi

Hàm VLOOKUP

Tra cứu trong cột thứ nhất của một mảng và di chuyển qua hàng để trả về giá trị của một ô

Hàm XLOOKUP

Nút Office 365

Tìm kiếm một phạm vi hoặc một mảng và trả về một mục tương ứng với khớp đầu tiên nó tìm thấy. Nếu khớp không tồn tại, thì XLOOKUP có thể trả về kết quả khớp gần nhất (xấp xỉ). 

Hàm XMATCH

Nút Office 365

Trả về vị trí tương đối của một mục trong một mảng hoặc phạm vi ô. 

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Xem Thêm

Hàm Excel (theo thể loại)

Hàm Excel (bảng chữ cái)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×