Hành động GoToRecord Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro GoToRecord trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính và ứng dụng web Access để thực hiện đã xác định bản ghibản ghi hiện thời trong một bảng mở, biểu mẫu hoặc truy vấn tập kết quả.

Thiết đặt

Trong truy nhập cơ sở dữ liệu GoToRecord hành động macro có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Loại Đối tượng

Loại đối tượng có chứa bản ghi mà bạn muốn thực hiện hiện tại. Chọn bảng, truy vấn, biểu mẫu, Dạng xem máy chủ, Thủ tục lưu trữhoặc hàm trong hộp Kiểu đối tượng . Đối số này để trống để chọn đối tượng hiện hoạt.

Tên Đối tượng

Tên đối tượng có chứa bản ghi mà bạn muốn làm cho bản ghi hiện thời. Hộp Tên đối tượng Hiển thị tất cả đối tượng trong cơ sở dữ liệu hiện tại của loại được chọn bởi đối số Kiểu đối tượng . Nếu bạn để trống đối số Kiểu đối tượng , để đối số này trống cũng.

Record

Bản ghi để làm cho bản ghi hiện thời. Chọn trước, tiếp theo, đầu tiên, cuối cùng, Đi tớihoặc mới trong hộp bản ghi . Tiếp theolà mặc định.

Giá trị bù trừ

Một số nguyên hoặc biểu thức đánh giá là một số nguyên. Một biểu thức phải được đi trước bởi dấu bằng (=). Đối số này xác định bản ghi để làm cho bản ghi hiện thời. Bạn có thể sử dụng giá trị bù trừ đối số trong hai cách:

  • Khi đối số bản ghikế tiếp hoặc trước đó, Access sẽ di chuyển số lượng bản ghi chuyển tiếp hoặc lùi lại được xác định trong đối số giá trị bù trừ .

  • Khi ghi đối số là Đi tới, Access sẽ di chuyển bản ghi với số bằng đối số giá trị bù trừ . Số bản ghi được hiển thị trong hộp số bản ghi ở dưới cùng của cửa sổ.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng thiết đặt đầu tiên, hoặc cuối cùng, mới cho đối số bản ghi , Access sẽ bỏ qua đối số giá trị bù trừ . Nếu bạn nhập một giá trị bù trừ đối số quá lớn, Access sẽ hiển thị thông báo lỗi. Bạn không thể nhập số âm cho đối số giá trị bù trừ .

Trong ứng dụng web Access, hành động macro GoToRecord có chỉ một đối số.

Đối số hành động

Mô tả

Record

Bản ghi để làm cho bản ghi hiện thời. Chọn trước, tiếp theo, đầu tiênhoặc cuối cùng trong hộp bản ghi . Tiếp theolà mặc định.

Chú thích

Nếu tiêu điểm nằm trong một điều khiển cụ thể trong một bản ghi, hành động macro này giữ nguyên nó theo cùng một điều khiển cho bản ghi mới.

Bạn có thể sử dụng thiết đặt mới cho đối số bản ghi để chuyển đến bản ghi trống ở cuối biểu mẫu hoặc bảng để bạn có thể nhập dữ liệu mới.

Trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, hành động này sẽ tương tự như cách bấm vào mũi tên bên dưới nút Tìm trên tab trang đầu và sau đó bấm Đi đến. Đầu tiên, cuối cùng, tiếp theo, trước, và Bản ghi mới subcommands Đi đến lệnh có hiệu lực cùng trên đối tượng đã chọn làm đầu tiên, cuối cùng, tiếp theo, trước , và mới thiết đặt cho đối số bản ghi . Bạn cũng có thể di chuyển đến bản ghi bằng cách dùng nút dẫn hướng ở dưới cùng của cửa sổ.

Trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, bạn có thể dùng hành động GoToRecord để làm cho bản ghi trên một biểu mẫu ẩn bản ghi hiện tại nếu bạn chỉ định dạng ẩn trong các đối số Kiểu đối tượngTên đối tượng .

Để chạy hành động GoToRecord trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp GoToRecord của đối tượng DoCmd .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×