Bạn có thể sử dụng hành động macro của Gotopage trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để di chuyển tiêu điểm trong biểu mẫu hiện hoạt đến điều khiển đầu tiên trên một trang đã xác định. Bạn có thể sử dụng hành động này nếu bạn đã tạo một biểu mẫu với dấu ngắt trang có chứa các nhóm thông tin liên quan. Ví dụ, bạn có thể có một biểu mẫu nhân viên với thông tin cá nhân trên một trang, thông tin Office trên một trang khác và thông tin bán hàng trên trang thứ ba. Bạn có thể sử dụng hành động macro Gotopage để di chuyển đến trang mong muốn. Bạn cũng có thể trình bày nhiều trang thông tin trên một biểu mẫu đơn bằng cách sử dụng các điều khiển tab.

Lưu ý: Hành động macro của GoToPage không sẵn dùng trong các ứng dụng Web Access.

Thiết đặt

Hành động macro Gotopage có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Số trang

Số trang mà bạn muốn di chuyển tiêu điểm. Nhập số trang vào hộp số trang . Đối số này là một đối số bắt buộc. Bạn có thể sử dụng các đối số bên phảixuống để hiển thị một phần của trang mà bạn muốn xem.

Phải

Vị trí ngang của vị trí trên trang, được đo từ cạnh trái của cửa sổ có chứa, tức là xuất hiện ở cạnh trái của cửa sổ.

Xuống

Vị trí dọc của vị trí trên trang, được đo từ cạnh trên của cửa sổ có chứa, tức là xuất hiện ở cạnh trên cùng của cửa sổ.

Lưu ý: Các đối số bên phảixuống được đo bằng inch hoặc cm, tùy thuộc vào thiết đặt vùng trong Pa-nen điều khiển của Windows.

Chú thích

Bạn có thể sử dụng hành động macro này để chọn điều khiển đầu tiên (như được xác định bởi thứ tự tab của biểu mẫu) trên trang đã xác định. Sử dụng hành động macro Gotocontrol để di chuyển đến một điều khiển cụ thể trên biểu mẫu.

Bạn có thể sử dụng các đối số rightDown cho các biểu mẫu với các trang lớn hơn cửa sổ Access. Sử dụng tham đối số trang để di chuyển đến trang mong muốn, rồi sử dụng các đối số bên phảixuống để hiển thị một phần của trang mà bạn muốn xem. Access sẽ hiển thị một phần của trang có góc trên bên trái là bù đắp khoảng cách đã xác định từ góc trên bên trái của trang.

Bạn không thể sử dụng hành động macro Gotopage trong các trường hợp sau đây:

  • Để di chuyển tiêu điểm đến một trang trên biểu mẫu ẩn.

  • Để di chuyển tiêu điểm từ Trang này sang một trang khác trong điều khiển tab.

Để chạy hành động macro của gotopage trong mô-đun Visual Basic for APPLICATIONS (VBA), hãy sử dụng phương pháp gotopage của đối tượng DoCmd .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×