Bạn có thể sử dụng hành động Deleteobject trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để xóa một đối tượng cơ sở dữ liệu đã chỉ định.

Lưu ý: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu không đáng tin cậy.

Lưu ý: Hành động macro DeleteObject không sẵn dùng trong các ứng dụng Web Access.

Thiết đặt

Hành động Deleteobject có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Kiểu Đối tượng

Loại đối tượng cần xóa. Bấm bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro, mô-đun, trang truy nhập dữ liệu, dạng xem máy chủ, sơ đồ, thủ tục được lưu trữhoặc hàm trong hộp kiểu đối tượng trong phần hành động của ngăn bộ dựng macro. Để xóa đối tượng được chọn trong ngăn dẫn hướng, hãy để trống đối số này.

Tên Đối tượng

Tên của đối tượng cần xóa. Hộp Tên Đối tượng hiển thị tất cả đối tượng trong cơ sở dữ liệu của loại do đối số Loại Đối tượng chọn. Nếu bạn để trống hộp kiểu đối tượng , hãy để trống hộp này.

Nếu bạn chạy macro có chứa hành động Deleteobject trong cơ sở dữ liệu thư viện, truy nhập đầu tiên tìm đối tượng có tên này trong cơ sở dữ liệu thư viện, sau đó trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Cảnh báo: Nếu bạn rời khỏi hộp tên đối tượngđối tượng trống, Access sẽ xóa đối tượng được chọn trong ngăn dẫn hướng mà không hiển thị thông báo cảnh báo khi nó gặp phải hành động deleteobject .

Chú thích

Bạn có thể sử dụng hành động Deleteobject để xóa các đối tượng tạm thời bạn đã tạo trong khi chạy macro. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hành động Openquery để chạy truy vấn tạo bảng tạo một bảng tạm thời. Khi bạn đã hoàn tất việc dùng bảng tạm thời, bạn có thể sử dụng hành động Deleteobject để xóa bỏ nó.

Hành động này có cùng hiệu ứng như chọn một đối tượng trong ngăn dẫn hướng, rồi nhấn phím DEL hoặc bấm chuột phải vào đối tượng trong ngăn dẫn hướng, rồi bấm vào xóa.

Để chạy hành động deleteobject trong mô-đun Visual Basic for Applications, bạn có thể sử dụng phương pháp deleteobject của đối tượng DoCmd .

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×