Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bạn có thể sử dụng hành động macro Runcode trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để gọi đến quy trình hàm Visual Basic for APPLICATIONS (VBA).

Thiết đặt

Hành động macro Runcode có đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tên hàm

Tên của thủ tục hàm VBA để gọi. Đặt bất kỳ đối số hàm nào trong dấu ngoặc đơn. Nhập tên hàm trong hộp tên hàm trong cửa sổ thiết kế macro. Đây là đối số bắt buộc.

Lưu ý: Trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính (. mdb hoặc. accdb), hãy bấm nút dựng để dùng bộ dựng biểu thức để chọn một hàm cho đối số này. Bấm vào hàm mong muốn trong danh sách trong bộ dựng biểu thức.

Chú thích

Các quy trình hàm do người dùng xác định được lưu trữ trong các mô-đun Access.

Bạn phải bao gồm dấu ngoặc đơn, ngay cả khi quy trình hàm không có bất kỳ đối số nào, như trong ví dụ sau:

TestFunction ()

Không giống như tên hàm do người dùng xác định được sử dụng cho thiết đặt thuộc tính sự kiện, tên hàm trong đối số tên hàm không bắt đầu bằng dấu bằng (=).

Truy nhập bỏ qua giá trị trả về của hàm.

Lưu ý: Bạn không thể gọi một quy trình hàm từ macro nếu tên hàm giống như tên mô-đun.

Mẹo

Để chạy Thủ tục con hoặc thủ tục sự kiện được viết bằng Visual Basic, hãy tạo một quy trình hàm gọi cho quy trình con hoặc thủ tục sự kiện. Sau đó, sử dụng hành động macro Runcode để chạy quy trình hàm.

Nếu bạn sử dụng hành động macro Runcode để gọi hàm, Access sẽ tìm kiếm hàm với tên được xác định bởi đối số tên hàm trong mô-đun chuẩn cho cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, khi hành động này chạy phản hồi để bấm vào một lệnh menu trên biểu mẫu hoặc báo cáo hoặc phản hồi đối với sự kiện trên biểu mẫu hoặc báo cáo, thì truy nhập đầu tiên sẽ hiển thị cho hàm trong mô-đun lớp của biểu mẫu hoặc báo cáo, sau đó trong mô-đun chuẩn. Access không tìm kiếm mô-đun lớp xuất hiện trong khu vực mô-đun của ngăn dẫn hướng cho hàm được xác định bởi đối số tên hàm .

Hành động này không sẵn dùng trong mô-đun VBA. Thay vào đó, hãy chạy thủ tục hàm mong muốn trong VBA.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×