Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Hành động như đại diện hoặc người ủy quyền trong Skype for Business

Hành động như đại diện hoặc người ủy quyền trong Skype for Business

Bạn đã được gán là đại diện quản lý các cuộc gọi thay cho ai đó có tên trên thông báo bạn nhận được. Skype for Business tự động tạo nhóm trong danh sách Liên hệ của bạn. Bạn có thể được gán nhận cuộc gọi thay cho hoặc bổ sung với người gán bạn làm đại diện.

Nếu bạn không cần là đại diện nữa, hãy liên hệ người ủy quyền cho bạn và yêu cầu được xóa khỏi danh sách đại diện. Chỉ các đại diện mà nhóm hỗ trợ của bạn đã bật cho Skype for Business có thể thực hiện và trả lời các cuộc gọi thay cho ai đó khác.

Trả lời cuộc gọi với vai trò là đại diện

 1. Thông báo cuộc gọi đến sẽ cho bạn biết rằng cuộc gọi đó là dành cho người đã gán bạn làm đại diện.

 2. Bạn có thể trả lời cuộc gọi bằng cách bấm vào chỗ bất kỳ trong thông báo.

 3. Để chuyển hướng cuộc gọi, chọn Tùy chọn, sau đó chon một trong các lựa chọn:

  • Gửi cuộc gọi đó tới Thư Thoại của người đã gán bạn làm đại diện.

  • Chuyển hướng tới một trong các số điện thoại đã phát hành của bạn, chẳng hạn như di động hoặc nhà riêng.

  • Chọn Trả lời bằng IM để bắt đầu nhắn tin tức thời với người gọi.

  • Chọn Đặt thành Không Làm phiền để chuyển hướng cuộc gọi thành thư thoại và tránh nhận thêm cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi với vai trò là đại diện

 1. Trên cửa sổ chính Skype for Business, trong danh sách liên hệ của bạn, di chuột lên ảnh của người bạn muốn gọi.

 2. Chọn mũi tên thả xuống cạnh nút Gọi.

 3. Trong danh sách thả xuống, bạn sẽ thấy các tùy chọn để thực hiện cuộc gọi của chính mình hoặc thay mặt cho người đã gán bạn làm đại diện. Ví dụ:

  • Cho Tôi

  • Cho Sean Chai

 4. Di chuột lên tên, (ví dụ Sean Chai) và chọn số điện thoại bạn muốn gọi, hoặc chọn Số Mới để nhập số điện thoại mới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×