Hành động QuitAccess Macro

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hành động macro QuitAccess để thoát khỏi Access. Hành động macro QuitAccess cũng có thể chỉ định một trong một vài tùy chọn cho việc lưu đối tượng cơ sở dữ liệu trước thoát truy nhập.

Lưu ý: Hành động macro này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Lưu ý: Bắt đầu trong Access 2010, hành động macro Quit đã được đổi tên để QuitAccess.

Thiết đặt

Hành động QuitAccess có đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tùy chọn

Xác định những gì sẽ xảy ra với đối tượng chưa được lưu khi bạn thoát khỏi Access. Lời nhắc (để hiển thị hộp thoại hỏi có lưu từng đối tượng), bấm Lưu tất cả (để lưu tất cả đối tượng mà không cần nhắc bằng hộp thoại), hoặc thoát (để thoát khỏi mà không lưu bất kỳ đối tượng) trong hộp tùy chọnhành động Đối số phần của ngăn bộ dựng Macro. Mặc định là Lưu tất cả.

Chú thích

Truy nhập không chạy bất kỳ hành động tiếp theo trong một macroQuitAccess hành động.

Bạn có thể sử dụng hành động này để thoát khỏi Access không có lời nhắc từ hộp thoại lưu bằng cách sử dụng lệnh menu tùy chỉnh hoặc một nút trên một biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể có một biểu mẫu chính mà bạn dùng để hiển thị các đối tượng trong workspace tùy chỉnh của bạn. Biểu mẫu này có thể có một nút thoát chạy macro chứa hành động QuitAccess với đối số tùy chọn được đặt để Lưu tất cả.

Nếu bạn có bất kỳ đối tượng chưa được lưu và lần thử để thoát khỏi Access, các hộp thoại xuất hiện là giống hệt Hiển thị khi bạn sử dụng lời nhắc cho đối số tùy chọn của hành động QuitAccess .

Bạn có thể sử dụng hành động lưu trong macro để lưu một đối tượng đã xác định mà không cần phải thoát khỏi Access hoặc đóng đối tượng.

Để chạy hành động QuitAccess trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp Quit của đối tượng DoCmd .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×