Hình vuông một số

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể hình vuông một số trong Excel với hàm power, được thể hiện bằng Cara ^ ký hiệu. Sử dụng công thức = N ^ 2, trong đó N là một số hoặc giá trị của ô bạn muốn hình vuông. Công thức này có thể dùng nhiều lần trong toàn bộ trang tính.

Hình vuông một số trong ô riêng của nó

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm vào bên trong một ô trên trang tính của bạn.

 2. Kiểu = N ^ 2 vào ô, nơi N là số mà bạn muốn hình vuông. Ví dụ, để chèn bình phương của 5 vào ô A1, nhập = 5 ^ 2 vào ô.

  Công thức nằm trong ô.
 3. Nhấn Enter để xem kết quả.

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm vào một ô khác để xem kết quả bình phương.

  Kết quả bình phương nằm trong ô.

Hình vuông một số trong một ô khác nhau

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm vào một ô và nhập số mà bạn muốn hình vuông.

 2. Chọn một ô trống trong trang tính.

 3. Kiểu = N ^ 2 vào ô trống, trong đó N là tham chiếu ô có chứa giá trị số bạn muốn hình vuông. Ví dụ, để hiển thị bình phương của giá trị trong ô A1 vào ô B1, nhập = A1 ^ 2 vào ô B1.

 4. Nhấn Enter để xem kết quả.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Di chuyển hoặc sao chép ô, hàng hoặc cột

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×