Bạn mới sử dụng Microsoft Whiteboard cần được giới thiệu nhanh về nhiều chức năng dựa trên môi trường hoặc vai trò của bạn? Duyệt qua hướng dẫn của chúng tôi bên dưới để lấy cảm hứng!
    

Mẹo: Đánh dấu trang này sẽ lưu các liên kết này để tham khảo dễ dàng!

Hướng dẫn Chung

Hướng dẫn dành cho Trường học

Hướng dẫn dành cho Công việc

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×