Hỗ trợ bộ đọc màn hình dành cho Outlook

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Để biết hướng dẫn về các Thư và Lịch dành cho doanh nghiệp Windows 10, hãy tham khảo mục Hỗ trợ trợ năng cho Thư và Lịch dành cho Windows 10.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Outlook. Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email trongOutlook

Làm việc với văn bản, danh sách và bố trí trong email

Thêm liên kết, bảng, hình ảnh, chữ ký hoặc cuộc bỏ phiếu vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với Lịch Outlook

Xem thêm

Giúp email công Outlook bạn dễ truy nhập với người khuyết tật

Cải thiện khả năng truy cập với Bộ kiểm tra trợ năng

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Outlook cho iOS. Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email trong Outlook

Làm việc với văn bản trong email

Thêm hình ảnh vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với Lịch Outlook

Xem thêm

Giúp email công Outlook bạn dễ truy nhập với người khuyết tật

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Outlook cho Android. Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email trongOutlook

Làm việc với văn bản trong email

Thêm hình ảnh vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với Lịch Outlook

Xem thêm

Giúp email công Outlook người khuyết tật dễ truy nhập

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Outlook trên web. Để tìm thông tin về cách tạo email giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp email Outlook dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email trong Outlook

Làm việc với văn bản, danh sách và bố trí trong email

Thêm hình ảnh, bảng, liên kết, chữ ký hoặc cuộc bỏ phiếu vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với Lịch Outlook

Sử dụng dạng xem bảng lịch

Xem thêm

Giúp email công Outlook người khuyết tật dễ truy nhập

Cải thiện khả năng truy cập với Bộ kiểm tra trợ năng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×