Hỗ trợ kiểu dữ liệu định nghĩa lược đồ XML (XSD)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Điều quan trọng là phải hiểu cách thức xử lý dữ liệu định nghĩa lược đồ XML (XSD) khi bạn nhập hoặc xuất dữ liệu XML, để dữ liệu được chuyển đổi phù hợp theo nhu cầu của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu cách Excel xử lý các loại dữ liệu XSD khi bạn nhập dữ liệu XML

Tìm hiểu cách hiển thị Excel định dạng bản đồ thành các loại dữ liệu XSD khi bạn xuất dữ liệu XML

Tìm hiểu cách Excel xử lý các loại dữ liệu XSD khi bạn nhập dữ liệu XML

Quan trọng: Nếu tệp lược đồ XML (. xsd) không xác định một thuộc tính kiểu dữ liệu cụ thể cho một thành phần (chẳng hạn như xsd: thập phân), thì Excel định dạng ô dưới dạng văn bản theo mặc định khi dữ liệu XML được nhập vào. Định dạng như văn bản đảm bảo rằng các ký tự được lưu trữ trong ô là chính xác giống như dữ liệu được lưu trữ trong tệp XML (. xml). Ví dụ, các giá trị không có thứ tự (0) trong trường ID hoặc thẻ tín dụng sẽ bị loại bỏ khi chúng được định dạng là một số nhưng không bị loại bỏ khi chúng được định dạng là văn bản. Tuy nhiên, dữ liệu được định dạng dưới dạng văn bản không đánh giá. Nếu bạn muốn đánh giá dữ liệu vì có chứa một công thức, bạn phải cung cấp một cách rõ ràng là thuộc tính kiểu dữ liệu số, chẳng hạn như xsd: thập phân hoặc xsd: số nguyên.

Bảng sau đây liệt kê các định dạng hiển thị được áp dụng khi một mục có kiểu dữ liệu XSD cụ thể được nhập vào một trang tính Excel. Dữ liệu có định dạng XSD được liệt kê trong cột định dạng không được hỗ trợ được nhập dưới dạng giá trị văn bản.

Kiểu dữ liệu XSD

Định dạng hiển thị Excel

Các định dạng không được hỗ trợ

time

h:mm:ss

HH: mm: hàm ssZ
HH: mm: SS. f-f

dateTime

m/d/YYYY h:mm

YYYY-mm-ddThh: mm: ssZ
YYYY-MM-DDThh: mm: SS +/-HH: mm
YYYY-MM-DDThh: mm: SS. f-f
bên ngoài phạm vi 1900 đến 9999

date

Ngày * 3/14/2001

YYYY-mm-ddZ
YYYY-mm-dd +/-HH: mm
năm bên ngoài phạm vi 1900 đến 9999

gYear

Số, không có thập phân

YYYY +/-HH: mm
năm bên ngoài phạm vi 1900 đến 9999

gmonth
gmonth

Số, không có thập phân

gYearMonth

Tùy chỉnh Mmm-YY

YYYY-mm +/-HH: mm
năm bên ngoài phạm vi 1900 đến 9999

gMonthDay

Tùy chỉnh d-Mmm

anytype
anyuri
base64Binary
thời
gian
thực
thể tổ
chức
hexbinary ID
idref

idrefs tên

ngôn ngữ ncname mã
Ký hiệu
nmthẻ fstring

hiệu
qname
chuỗi mã thông báo

Văn bản

boolean

Boolean

dấu
thập
phân gấp đôi

Nội dung chung

Hàng đầu và dấu số không (0) bị loại bỏ.
Các dấu hiệu âm (-) và dương (+) được tôn trọng, mặc dù chỉ các dấu hiệu âm được hiển thị.
Excel lưu trữ và tính toán với 15 chữ số chính xác có nghĩa.

số

nguyên
số byte
negativeInteger
nonNegativeInteger
nonpositivesố

nguyên positivenguyên
ngắn unsignedbyte
unsignedint
unsignedlong
unsignedshort

Nội dung chung

Đầu Trang

Tìm hiểu cách hiển thị Excel định dạng bản đồ thành các loại dữ liệu XSD khi bạn xuất dữ liệu XML

Khi bạn xuất dữ liệu XML, dữ liệu đã xuất sẽ khớp với dữ liệu được hiển thị trong trang tính, bên dưới các trường hợp sau đây:

  • Định dạng hiển thị Excel là văn bản.

  • Bạn đã không thay đổi định dạng hiển thị của dữ liệu.

Nếu bạn thay đổi định dạng hiển thị của một ô có dữ liệu số, ngày hoặc thời gian thì giá trị cơ bản của ô được xuất. Ví dụ, nếu bạn áp dụng định dạng hiển thị tỷ lệ phần trăm vào một ô kết quả có hiển thị 51,50% thì giá trị của ô sẽ được xuất dưới dạng. 515.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×