Hỗ trợ trợ năng cho các biểu mẫu Microsoft

Hỗ trợ trợ năng cho các biểu mẫu Microsoft

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Trên Trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Biểu mẫu Microsoft trong Microsoft Edge trên máy tính chạy Windows.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Biểu mẫu Microsoft

Tạo và tùy chỉnh biểu mẫu và bài kiểm tra trong Biểu mẫu Microsoft

Kiểm tra và chia sẻ các kết quả biểu mẫu và bài kiểm tra trong Biểu mẫu Microsoft

Đồng tác giả biểu mẫu và bài kiểm tra trong Biểu mẫu Microsoft

Xem thêm

Giới thiệu về Microsoft Forms

Biểu mẫu trợ giúp & tìm hiểu

Microsoft Forms: tạo các đánh giá xác thực

Trên Trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Biểu mẫu Microsoft trong Safari trên iPhone.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Biểu mẫu Microsoft

Tạo và tùy chỉnh biểu mẫu và bài kiểm tra trong Biểu mẫu Microsoft

Kiểm tra và chia sẻ các kết quả biểu mẫu và bài kiểm tra trong Biểu mẫu Microsoft

Đồng tác giả biểu mẫu và bài kiểm tra trong Biểu mẫu Microsoft

Xem thêm

Giới thiệu về Microsoft Forms

Biểu mẫu trợ giúp & tìm hiểu

Microsoft Forms: tạo các đánh giá xác thực

Trên Trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Biểu mẫu Microsoft trong Chrome trên điện thoại Android.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Biểu mẫu Microsoft

Tạo và tùy chỉnh biểu mẫu và bài kiểm tra trong Biểu mẫu Microsoft

Kiểm tra và chia sẻ các kết quả biểu mẫu và bài kiểm tra trong Biểu mẫu Microsoft

Đồng tác giả biểu mẫu và bài kiểm tra trong Biểu mẫu Microsoft

Xem thêm

Giới thiệu về Microsoft Forms

Biểu mẫu trợ giúp & tìm hiểu

Microsoft Forms: tạo các đánh giá xác thực

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×