Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Hỗ trợ trợ năng cho Excel

Hỗ trợ trợ năng cho Excel

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Excel. Để tìm thông tin về cách tạo sổ làm việc Excel dễ truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem giúp tài liệu Excel của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Excel

Làm việc với bảng và sổ làm việc

Làm việc với PivotTable 

Làm việc với biểu đồ, dữ liệu và các cuộc bỏ phiếu

Cộng tác trong Excel

Quản lý tài chính của bạn với Tiền trong Excel

Xem thêm

Giúp người Khuyết tật dễ dàng truy nhập tài liệu Excel của bạn

Cải thiện khả năng truy cập với Bộ kiểm tra trợ năng

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Excel. Để tìm thông tin về cách tạo sổ làm việc Excel dễ truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem giúp tài liệu Excel của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Excel

Làm việc với bảng

Làm việc với biểu đồ và dữ liệu

Cộng tác trong Excel

Xem thêm

Giúp người Khuyết tật dễ dàng truy nhập tài liệu Excel của bạn

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Excel. Để tìm thông tin về cách tạo sổ làm việc Excel dễ truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem giúp tài liệu Excel của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Excel

Làm việc với bảng và sổ làm việc

Làm việc với biểu đồ và dữ liệu

Cộng tác trong Excel

Xem thêm

Giúp người Khuyết tật dễ dàng truy nhập tài liệu Excel của bạn

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Excel.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Excel

Làm việc với bảng

Xem thêm

Giúp người Khuyết tật dễ dàng truy nhập tài liệu Excel của bạn

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Excel. Để tìm thông tin về cách tạo sổ làm việc Excel dễ truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem giúp tài liệu Excel của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Excel

Làm việc với bảng và sổ làm việc

Làm việc với PivotTable 

Làm việc với biểu đồ và dữ liệu

Cộng tác trong Excel

Quản lý tài chính của bạn với Tiền trong Excel

Xem thêm

Giúp người Khuyết tật dễ dàng truy nhập tài liệu Excel của bạn

Cải thiện khả năng truy cập với Bộ kiểm tra trợ năng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×