Hỗ trợ trợ năng cho Microsoft để làm

Hỗ trợ trợ năng cho Microsoft để làm

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft To Do cho Windows 10.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft để làm

Làm việc với danh sách, tác vụ và đề xuất

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft To Do cho iOS.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft để làm

Làm việc với danh sách, tác vụ và đề xuất

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft To Do cho Android.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft để làm

Làm việc với danh sách, tác vụ và đề xuất

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft To Do phiên bản web.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft để làm

Làm việc với danh sách, tác vụ và đề xuất

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×