Hỗ trợ trợ năng cho Microsoft Teams

Hỗ trợ trợ năng cho Microsoft Teams

Trên Trang này, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các chủ đề có thể giúp bạn thực hiệnMicrosoft Teams dễ truy nhập hơn và dễ sử dụng hơn, cũng như các bài viết trợ giúp về cách sử dụng bộ đọc màn hình với nhóm. Nếu bạn không tìm thấy trợ giúp bạn cần, hãy tiếp cận với bộ phận trả lời Khuyết tật.

Diễn giả trên video trong cuộc họp nhóm Microsoft

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Tìm hiểu về cách sử dụng bộ đọc màn hình, chẳng hạn như trình tường thuật và JAWS, với Microsoft Teams.

Tạo nhóm dễ sử dụng hơn

Bắt đầu sử dụng nhóm với bộ đọc màn hình

Tạo và sửa đổi các nhóm trong nhóm

Làm việc với nhóm của bạn trong nhóm

Làm việc với các kênh trong nhóm

Kiểm tra hoạt động gần đây trong nhóm

Lên lịch và gia nhập một cuộc họp trong nhóm

Chia sẻ nội dung trong một cuộc họp trong nhóm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ màn hình của bạn trong Microsoft nhóm

Làm việc với các tệp và wiki trong nhóm

Tìm các cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong nhóm

Tìm hiểu về cách sử dụng VoiceOver với Microsoft Teams for iOS.

Chuyển sang nhóm

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong nhóm

Làm việc với nhóm của bạn trong nhóm

Tham dự một cuộc họp trong Teams

Chia sẻ nội dung trong một cuộc họp trong nhóm

Tìm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Tìm hiểu về cách sử dụng TalkBack với Microsoft Teams for Android.

Chuyển sang nhóm

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Teams

Làm việc với nhóm của bạn trong Microsoft Teams

Tham dự một cuộc họp trong Teams

Chia sẻ nội dung trong một cuộc họp trong nhóm

Tìm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Tìm hiểu về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams trên web.

Chuyển sang nhóm

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Teams

Tạo và sửa đổi các nhóm trong Microsoft nhóm

Làm việc với nhóm của bạn trong Microsoft Teams

Làm việc với các kênh trong nhóm Microsoft

Kiểm tra hoạt động gần đây trong nhóm Microsoft

Lên lịch và gia nhập cuộc họp trong nhóm Microsoft

Chia sẻ nội dung trong một cuộc họp trong nhóm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ màn hình của bạn trong Microsoft nhóm

Làm việc với các tệp và wiki trong Microsoft nhóm

Tìm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×