Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Sau ngày 12 tháng 4 năm 2023, Microsoft Teams miễn phí (phiên bản cũ), ứng dụng Teams miễn phí kế thừa dành cho doanh nghiệp, sẽ không còn khả dụng. Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ

Bạn có câu hỏi về Teams Miễn phí (cổ điển)? Nhận câu trả lời từ những người dùng có kinh nghiệm và nhóm sản phẩm Microsoft Teams trong tổ Microsoft Tech Community cho Teams.

Tuyên bố về quyền riêng tư

Đọc điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu xem Microsoft thu thập dữ liệu cá nhân nào từ bạn trong khi bạn sử dụng Microsoft Teams miễn phí (phiên bản cũ) và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×