Hộp thoại bộ lọc tùy chọn truy vấn

Lọc danh sách người nhận

 1. Chọn mũi tên xuống hộp trường , rồi chọn tên cột trong danh sách gửi thư Excel mà bạn muốn sử dụng làm bộ lọc cấp độ đầu tiên.

 2. Chọn hộp so sánh mũi tên xuống, rồi chọn một tùy chọn so sánh.

  • Bằng hoặc không bằng

  • Nhỏ hơn hoặc lớn hơn

  • Nhỏ hơn hoặc bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng

  • Trống hoặc không trống

  • Chứa hoặc không chứa

 3. Trong hộp So sánh với, nhập dữ liệu mà bạn muốn lựa chọn trong hộp Trường khớp với.

  So sánh không phân biệt chữ hoa/thường, vì vậy MEGAN khớp với Megan, Megan hoặc mEGAN.

 4. Tùy chọn Để thêm một bộ lọc cấp độ thứ hai, trong cột ngoài cùng bên trái, hãy chọn một trong những thao tác sau đây:

  • để đảm bảo rằng cả hai điều kiện bộ lọc đều được đáp ứng.

  • Hoặc để đảm bảo điều kiện lọc đã được đáp ứng.

  Là một phần của tính năng phối thư trong Word, chọn Chỉnh sửa danh sách người nhận và bên dưới Tinh chỉnh danh sách người nhận, chọn Lọc.

 5. Lặp lại các bước từ 1 đến 3 nếu cần thiết.

 6. Chọn OK khi hoàn tất, rồi xem kết quả của các bản ghi đã lọc.

  Là một phần của tính năng phối thư trong Word, kết quả lọc được áp dụng cho danh sách người nhận.

Lọc danh sách để chỉ xem hàng bạn muốn bao gồm

 1. Đi đến gửi thư > chỉnh sửa người nhận.

  Bấm để chỉnh sửa danh sách người nhận

  Nếu chỉnh sửa người nhận bị xám, chọn chọn người nhận và kết nối tài liệu với danh sách gửi thư mà bạn muốn sử dụng.

 2. Chọn gửi thư >bộ lọc người nhận.

  Bấm để lọc danh sách phối thư

 3. Trong bộ lọc bản ghi, chọn mũi tên bên cạnh hộp trường , sau đó chọn cột bạn muốn lọc theo.

  Bấm vào trường bạn muốn lọc theo

 4. Chọn so sánh, rồi chọn kiểu so sánh bạn muốn thực hiện.

  Bấm vào các tùy chọn So sánh bạn muốn đặt

 5. Trong hộp So sánh theo, nhập giá trị cho bộ lọc.

 6. Tùy chọn Để thêm một bộ lọc cấp độ thứ hai, hãy chọn một trong những thao tác sau:

  • có cả hai điều kiện bộ lọc đã được đáp ứng.

  • Hoặc có một trong hai điều kiện bộ lọc đã được đáp ứng.

 7. Lặp lại các bước từ 3 đến 5 nếu cần thiết.

 8. Chọn OK.

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng chèn trường phối thư vào tài liệu đang dùng để phối email hay phối thư trong Word for Mac. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chèn trường phối thư.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×