Bài viết này mô tả các tùy chọn sẵn có trên cửa sổ hội thoại Thiết đặt Kết nối Nâng cao, nơi bạn có thể điều chỉnh các thiết đặt để chỉ dẫn Lync cách kết nối với các máy chủ Lync.

Quan trọng: Thường thì bạn không cần phải thay đổi thiết đặt đăng nhập vào Lync. Không sử dụng cấu hình thủ công trừ khi nhóm hỗ trợ yêu cầu bạn làm như vậy và cung cấp các hướng dẫn chi tiết về các giá trị chính xác cần sử dụng.

Sử dụng cấu hình tự động

Mở Lync, bấm vào nút Tùy chọn, bấm Cá nhân, bấm nút Nâng cao rồi bấm Cấu hình tự động để cho phép Máy chủ Lync tự động cấu hình phần thiết đặt kết nối cho bạn.

Đầu Trang

Sử dụng cấu hình thủ công

Mở Lync, bấm nút Tùy chọn, bấm Cá nhân, bấm nút Nâng cao, bấm Cấu hình thủ công rồi sử dụng phần thông tin được nhóm hỗ trợ cung cấp để cấu hình các thông tin sau:

  • Tên máy chủ nội bộ Nhập tên miền đủ tiêu chuẩn (FQDN) của Máy chủ Lync.

  • Tên máy chủ bên ngoài Nhập FQDN của Máy chủ Lync, Máy chủ Edge.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×