Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cách tốt nhất để hủy các cuộc họp còn lại trong một chuỗi cuộc họp là gửi một bản cập nhật cuộc họp với ngày kết thúc mới.

Lưuý : Sau khi bạn bấm OK,chương trình họp, ghi chú và phần đính kèm đã được thêm vào phiên bản trước của chuỗi sẽ bị xóa. 

 1. Trên thanh điều hướng, hãy bấm Lịch.

 2. Bấm đúp vào bất kỳ cuộc họp nào trong chuỗi cuộc họp đó.

 3. Bấm Toàn bộ chuỗi, sau đó bấm OK.

  Chọn tùy chọn toàn bộ chuỗi cuộc họp

 4. Bấm Lặp lại.

  Lệnh Lặp lại trên ribbon

 5. Bên dưới Phạm vi lặp lại,bấm Kết thúc theo, rồi nhập một ngày trước cuộc họp tiếp theo trong chuỗi.

  Thay đổi tùy chọn ngày kết thúc cuộc họp lặp lại

 6. Bấm OK và bạn sẽ nhận được hộp thoại sau đây.

  Hộp thoại để giải thích điều gì sẽ xảy ra với các cuộc hẹn cụ thể.
 7. Nhập thông báo để cho người dự biết các cuộc họp trong tương lai đã bị hủy bỏ.

 8. Bấm Gửi Cập nhật.

  Lệnh Gửi thông báo cập nhật cho một chuỗi cuộc họp

Chỉ người tổ chức cuộc họp- người gửi yêu cầu họp—có thể gửi cập nhật cuộc họp hoặc yêu cầu hủy cho tất cả người dự.

Xóa tất cả các cuộc họp trong tương lai trong một chuỗi nếu bạn không phải là người tổ chức cuộc họp

Nếu bạn không phải là người tổ chức cuộc họp, bạn không thể chỉnh sửa chi tiết cuộc họp, do đó để loại bỏ tất cả các cuộc họp trong tương lai trong một chuỗi cuộc họp khỏi lịch của mình, bạn sẽ cần xóa chuỗi cuộc họp.

Lưu ý: Các bước này cũng sẽ loại bỏ tất cả các lần xảy ra trong quá khứ của chuỗi cuộc họp khỏi lịch của bạn. Nếu bạn không phải là người tổ chức cuộc họp, cách duy nhất để loại bỏ các lần xảy ra trong tương lai mà không loại bỏ các lần xảy ra trước đây là xóa từng trường hợp của một cuộc họp định kỳ.

 1. Bấm chuột phải vào cuộc họp trong lịch của bạn và chọn Xóa.
  Xóa tất cả các phiên bản trong tương lai của cuộc họp định kỳ.

 2. Bên dưới Chuỗi, chọn tùy chọn thích hợp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×