Hàm Hour

Trả về một Biến_thể (Số_nguyên) xác định một số nguyên nằm trong khoảng từ 0 tới hết 23 thể hiện giờ trong ngày.

Cú pháp

Giờ ( thời gian )

Thời gian bắt buộctham đối là bất kỳ biến thể nào, biểu thức số, biểu thức chuỗi hoặc bất kỳ sự kết hợp nào trong số này có thể đại diện cho một thời điểm. Nếu thời gian có chứa null, null sẽ được trả về.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN hour ([DateTime]) là Expr1 từ ProductSales;

Trả về giá trị "giờ" của trường "DateTime" không có thông tin ngày và hiển thị trong cột Expr1.

CHỌN hour ([DateTime]) là HourlySales, Count (ProductSales. DateTime) là CountOfDateTime từ nhóm ProductSales theo giờ ([DateTime]);

Trả về tổng doanh thu đối với mỗi giờ, không phân biệt ngày bán hàng và hiển thị trong HourlySales của cột.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Hour để có được giờ từ một thời gian đã xác định. Trong môi trường phát triển, thời gian được hiển thị theo định dạng thời gian ngắn bằng cách dùng các thiết đặt bản địa của mã của bạn.

Dim MyTime, MyHour
MyTime = #4:35:17 PM# ' Assign a time.
MyHour = Hour(MyTime) ' MyHour contains 16.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Chọn hàm ngày đúng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×