Hàm Rnd

Trả về một giá trị kiểu Đơn chứa một số ngẫu nhiên.

Cú pháp

RND [(số)]

tham đốisố tùy chọn là một đơn hoặc bất kỳ biểu thức số hợp lệ nào.

Giá trị trả về

Nếu số là

RND tạo

Nhỏ hơn 0

Cùng một số thời gian, bằng cách sử dụng số dưới dạng dữ liệu nền.

Lớn hơn 0

Số ngẫu nhiên tiếp theo trong trình tự.

Bằng 0

Số được tạo gần đây nhất.

Không được cung cấp

Số ngẫu nhiên tiếp theo trong trình tự.

Chú thích

Hàm RND trả về giá trị nhỏ hơn 1 nhưng lớn hơn hoặc bằng 0.

Giá trị của số sẽ xác định cách RND tạo ra một số ngẫu nhiên:

Đối với bất kỳ hạt giống ban đầu nào được cung cấp, cùng một chuỗi số được tạo ra vì mỗi cuộc gọi kế tiếp đến hàm RND dùng số trước đó làm hạt giống cho số tiếp theo trong trình tự.

Trước khi gọi RND, hãy dùng câu lệnh randomize mà không có đối số để khởi tạo bộ phát số ngẫu nhiên với hạt giống dựa trên bộ hẹn giờ của hệ thống.

Để tạo số nguyên ngẫu nhiên trong một phạm vi đã cho, hãy dùng công thức này:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

Ở đây, upperbound là số cao nhất trong phạm vi và lowerbound là số thấp nhất trong phạm vi.

Lưu ý:  Để lặp lại các chuỗi số ngẫu nhiên, hãy gọi RND bằng một đối số âm ngay lập tức trước khi sử dụng randomize bằng một đối số. Sử dụng randomize với cùng một giá trị đối với số không lặp lại trình tự trước đó.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN ProductSales. ProductID, RND ([chiết khấu]) là số Randomsales từ ProductSales;

Trả về ID sản phẩm cùng với số ngẫu nhiên trong số Randomcolumn.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm RND để tạo giá trị số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 6.

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×