Hàm SUM

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cộng tất cả các số trong các đối số đã xác định.

Cú pháp

Tính tổng (number1,number2,...)

Number1, number2...     là 1 đến 30 đối số mà bạn muốn các giá trị tổng hoặc tổng.

Chú thích

  • Số, giá trị lô-gic và dạng biểu thị văn bản của số mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm. Hãy xem các ví dụ đầu tiên và thứ hai theo dõi.

  • Đối số gây ra lỗi nếu chúng có giá trị lỗi hoặc văn bản không thể chuyển đổi thành số.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Công thức

Mô tả (Kết quả)

-5

15

30

TRUE

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2 (5)

-5

15

30

TRUE

=SUM("5", 15, TRUE)

Cộng 5, 15 và 1, vì các giá trị văn bản được chuyển đổi thành số và giá trị lô-gic TRUE được chuyển đổi thành số 1 (21)

-5

15

30

TRUE

= SUM([Col1], [Col2], [Col3])

Cộng các số ba lần đầu tiên trong cột (40)

-5

15

30

TRUE

= SUM([Col1], [Col2], [Col3], 15)

Cộng các số ba lần đầu tiên trong các cột và 15 (55)

-5

15

30

TRUE

= SUM([Col4], [Col5], 2)

Cộng các giá trị trong hai cột và 2 (3)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×