Bạn có thể sử dụng hành động FindRecord trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để tìm bản thể hiện đầu tiên của dữ liệu đáp ứng tiêu chí xác định bởi đối số FindRecord. Dữ liệu này có thể nằm trong bản ghi hiện tại, trong bản ghi sau hoặc trước đó, hoặc trong bản ghi đầu tiên. Bạn có thể tìm thấy các bản ghi trong biểu dữ liệu bảng hiện hoạt, biểu dữ liệu truy vấn, biểu dữ liệu biểu mẫu hoặc biểu mẫu.

Lưu ý: Hành động macro FindRecord không sẵn dùng trong ứng dụng web Access.

Thiết đặt

Hành động FindRecord có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tìm

Xác định dữ liệu bạn muốn tìm trong bản ghi. Nhập văn bản, số hoặc ngày mà bạn muốn tìm hoặc nhập biểu thức, đứng trước là dấu bằng (=), trong hộp Tìm Gì trong phần Đối số Hành động của ngăn Bộ dựng Macro. Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện. Đây là đối số bắt buộc.

Khớp

Xác định vị trí của dữ liệu trong trường. Bạn có thể xác định một thao tác tìm kiếm dữ liệu trong bất kỳ phần nào của trường (Phần Bất kỳ của Trường), để tìm dữ liệu điền vào toàn bộ trường (Toàn bộ Trường) hoặc tìm dữ liệu nằm ở phần đầu của trường (Đầu Trường). Mặc định là Toàn bộ Trường.

Khớp Kiểu chữ

Xác định xem tìm kiếm có phân biệt chữ hoa/thường hay không. Bấm (thực hiện tìm kiếm phân biệt chữ hoa, chữ thường) hoặc Không (tìm kiếm không khớp chính xác chữ hoa và chữ thường). Mặc định là Không.

Tìm kiếm

Xác định việc thao tác tìm kiếm tiến hành từ bản ghi hiện tại lên phía đầu các bản ghi (Lên); xuống đến phía cuối các bản ghi (Xuống); hay xuống đến phía cuối các bản ghi, rồi từ phía đầu các bản ghi đến bản ghi hiện tại, để tất cả bản ghi đều được tìm kiếm (Tất cả). Mặc định là Tất cả.

Tìm kiếm Theo Định dạng

Xác định việc thao tác tìm kiếm có bao gồm dữ liệu được định dạng hay không. Bấm Có (Access tìm kiếm dữ liệu như được định dạng và hiển thị trong trường) hoặc Không (Access sẽ tìm kiếm dữ liệu như được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, vốn không phải luôn giống như hiển thị). Mặc định là Không.

Bạn có thể dùng tính năng này để hạn chế tìm kiếm trong phạm vi dữ liệu có một định dạng cụ thể. Chẳng hạn, bấm Có và nhập 1,234 trong đối số Tìm Gì để tìm giá trị 1,234 trong một trường được định dạng để bao gồm dấu phẩy. Bấm Không nếu bạn muốn nhập 1234 để tìm kiếm dữ liệu trong trường này.

Để tìm kiếm ngày tháng, bấm để tìm một ngày chính xác như được định dạng, chẳng hạn như 08-tháng 7-2015. Nếu bạn bấm Không, hãy nhập ngày tháng cho đối số Tìm Gì ở định dạng được đặt trong thiết đặt khu vực trong Panel Điều khiển của Windows. Định dạng này được hiển thị trong hộp Định dạng ngày ngắn trên tab Ngày trong thiết đặt khu vực. Chẳng hạn, nếu Định dạng ngày ngắn được đặt thành M/d/yy, bạn có thể nhập 7/8/15 và Access sẽ tìm tất cả các mục trong trường Ngày tháng tương ứng với ngày 8 tháng 7 năm 2015, bất kể trường này được định dạng như thế nào.

Lưu ý: Đối số Tìm kiếm Theo Định dạng chỉ có hiệu lực khi trường hiện tại là kiểm soát được gắn, đối số Khớp được đặt thành Toàn bộ Trường, đối số Chỉ Trường Hiện tại được đặt thành Có và đối số Khớp Kiểu chữ được đặt thành Không.

Nếu bạn đặt Khớp Kiểu chữ thành Có hoặc Chỉ Trường Hiện tại thành Không, bạn cũng phải đặt Tìm kiếm Theo Định dạng thành Có.

Chỉ Trường Hiện tại

Xác định việc tìm kiếm bị giới hạn trong phạm vi trường hiện tại trong mỗi bản ghi hay bao gồm tất cả các trường trong mỗi bản ghi. Tìm kiếm trong trường hiện tại sẽ nhanh hơn. Bấm (giới hạn tìm kiếm trong phạm vi trường hiện tại) hoặc Không (tìm kiếm trong tất cả các trường trong mỗi bản ghi). Mặc định là .

Tìm Đầu tiên

Xác định việc tìm kiếm bắt đầu từ bản ghi đầu tiên hay bản ghi hiện tại. Bấm Đồng ý (bắt đầu từ bản ghi đầu tiên) hoặc Không (bắt đầu từ bản ghi hiện tại). Mặc định là .


Chú thích

Khi một macro chạy hành động FindRecord, Access sẽ tìm kiếm dữ liệu đã xác định trong các bản ghi (thứ tự tìm kiếm được xác định bởi thiết đặt của đối số Tìm kiếm). Khi Access tìm thấy dữ liệu đã xác định, dữ liệu sẽ được chọn trong bản ghi.

Hành động FindRecord tương đương với việc bấm Tìm trên tab Nhà và các đối số của nó giống như các tùy chọn trong hộp thoại Tìm và thay thế. Nếu bạn đặt đối số FindRecord trong cửa sổ thiết kế macro rồi chạy macro, bạn sẽ nhìn thấy các tùy chọn tương ứng được chọn trong hộp thoại Tìm và Thay thế khi bấm Tìm.

Access giữ lại các đối số FindRecord mới nhất trong một phiên cơ sở dữ liệu, để bạn không cần phải nhập nhiều lần các tiêu chí giống hệt khi thực hiện các thao tác sau đó với hành động FindRecord. Nếu bạn để trống đối số, Access sẽ sử dụng thiết đặt mới nhất cho đối số, như được đặt bởi hành động FindRecord trước đó hoặc trong hộp thoại Tìm và Thay thế.

Khi bạn muốn tìm một bản ghi bằng cách dùng macro, hãy dùng hành động FindRecord, thay vì hành động RunCommand với đối số của nó được đặt để chạy lệnh Tìm.

Lưu ý: Mặc dù hành động FindRecord tương ứng với lệnh Tìm trên tab Nhà dành cho bảng, truy vấn và biểu mẫu, nhưng hành động này không tương ứng với lệnh Tìm trên menu Sửa trong Cửa sổ mã. Bạn không thể dùng hành động FindRecord để tìm kiếm văn bản trong mô-đun.

Nếu văn bản hiện đang được chọn giống như văn bản tìm kiếm vào thời điểm thực hiện hành động FindRecord, thao tác tìm kiếm sẽ bắt đầu ngay sau vùng chọn trong cùng một trường với vùng chọn đó, cũng như trong cùng một bản ghi. Nếu không, tìm kiếm sẽ bắt đầu ở phía đầu của bản ghi hiện tại. Điều này cho phép bạn tìm nhiều bản thể hiện của cùng một tiêu chí tìm kiếm vốn có thể xuất hiện trong một bản ghi.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu bạn sử dụng nút lệnh để chạy macro chứa hành động FindRecord, thì bản thể hiện đầu tiên của tiêu chí tìm kiếm sẽ được tìm nhiều lần. Hành vi này xảy ra vì việc bấm vào nút chỉ lệnh sẽ loại bỏ tiêu điểm khỏi trường chứa giá trị trùng khớp. Khi đó hành động FindRecord sẽ bắt đầu tìm kiếm từ đầu bản ghi. Để tránh vấn đề này, hãy chạy macro bằng cách sử dụng một kỹ thuật không thay đổi tiêu điểm, chẳng hạn như nút thanh công cụ tùy chỉnh hoặc một tổ hợp phím được xác định trong macro AutoKeys hoặc đặt tiêu điểm trong macro thành trường chứa các tiêu chí tìm kiếm trước khi bạn thực hiện hành động FindRecord.

Ghi chú Bảo mật: Tránh dùng câu lệnh SendKeys hoặc macro AutoKeys với thông tin mật hoặc nhạy cảm. Người dùng trái phép có thể can thiệp vào thông tin bấm phím và khả năng bảo mật của máy tính và dữ liệu của bạn.

Hành vi này cũng có thể xảy ra nếu bạn sử dụng nút lệnh để chạy macro chứa hành động FindNext.

Để chạy hành động FindRecord trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA), hãy sử dụng phương pháp FindRecord của đối tượng DoCmd.

Đối với tìm kiếm phức tạp hơn, bạn có thể muốn dùng hành động macro SearchForRecord.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×