Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm HEX2DEC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi một số thập lục phân thành thập phân.

Cú pháp

HEX2DEC(number)

Cú pháp hàm HEX2DEC có các đối số dưới đây:

  • Number    Bắt buộc. Số thập lục phân mà bạn muốn chuyển đổi. Số không được chứa quá 10 ký tự (40 bit). Bit quan trọng nhất của số là bit dấu. 39 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu hai thành phần.

Chú thích

Nếu số không phải là một số thập lục phân hợp lệ, hàm HEX2DEC trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=HEX2DEC("A5")

Chuyển đổi A5 ở dạng thập lục phân thành thập phân

165

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Chuyển đổi FFFFFFFF5B ở dạng thập lục phân thành thập phân

-165

=HEX2DEC("3DA408B9")

Chuyển đổi 3DA408B9 ở dạng thập lục phân thành thập phân

1.034E+09

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×