Bỏ qua để tới nội dung chính

Hiển thị ảnh dưới dạng trình chiếu

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Lưu ý: Trình quản lý ảnh không được hỗ trợ trong Office 2013 và các phiên bản mới hơn. Đối với Windows 10, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ứng dụng ảnh mà bạn có thể cài đặt miễn phí từ Microsoft Store trong Windows.

Có hai cách để chia sẻ ảnh của bạn từ trình quản lý ảnh theo định dạng bản trình bày. Bạn có thể sử dụng trình quản lý ảnh để tạo thư viện ảnh trên site SharePoint, sau đó hiển thị ảnh của bạn trong một trình chiếu trực tiếp từ web, hoặc bạn có thể sử dụng lệnh gửi đến Office để gửi ảnh của bạn đến PowerPoint và tạo bản trình bày ở đó.

Làm việc với ảnh trong thư viện ảnh SharePoint

Gửi ảnh đến một chương trình Office khác

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×