Hiển thị các tính toán khác nhau trong trường giá trị PivotTable

Thay vì viết các công thức của riêng bạn trong trường được tính toán, bạn có thể sử dụng các giá trị Hiển thị như các giá trị nhanh chóng trình bày theo nhiều cách khác nhau. Nó cũng cung cấp một số tùy chọn tính toán mới, chẳng hạn như % tổng phụ huynh hoặc % tổng số đang chạy.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng tính năng này để thử các phép tính khác nhau trong một trường giá trị. Tuy nhiên, vì bạn có thể thêm cùng một trường giá trị vào PivotTable nhiều lần, bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để hiển thị giá trị thực và các phép tính khác, chẳng hạn như tính toán tổng số đang chạy, cạnh nhau.

 1. Để thêm hai hoặc nhiều trường cùng một giá trị vào PivotTable để bạn có thể hiển thị các phép tính khác nhau, ngoài giá trị thực tế của một trường cụ thể, hãy thực hiện như sau:

  1. Trong danh sách trường, kéo trường giá trị mà bạn muốn thêm vào vùng giá trị vốn đã chứa trường giá trị đó, rồi đặt nó ngay bên dưới trường đó.

   Lưu ý: Trường giá trị được thêm vào PivotTable và số phiên bản được nối vào tên trường của nó. Bạn có thể chỉnh sửa tên trường khi cần thiết.

  2. Lặp lại bước 1 cho đến khi bạn đã hiển thị tất cả các trường giá trị mà bạn muốn tính bằng cách sử dụng Hiển thị các giá trị như.

 2. Trong PivotTable, bấm chuột phải vào trường giá trị, rồi bấm vào Hiển thị giá trị dưới dạng

  Hiện Giá trị Như
 3. Bấm vào tùy chọn tính toán mà bạn muốn sử dụng.

  Các tùy chọn tính toán sau đây sẵn dùng:

Tùy chọn tính toán

Kết quả

Không Tính toán

Hiển thị giá trị được nhập vào trường.

% Tổng Cuối

Hiển thị giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng số lớn của tất cả các giá trị hoặc điểm dữ liệu trong báo cáo.

% Tổng Cột

Hiển thị tất cả các giá trị trong mỗi cột hoặc chuỗi như một tỷ lệ phần trăm của tổng cho cột hoặc chuỗi.

% Tổng Hàng

Hiển thị giá trị trong mỗi hàng hoặc thể loại dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng của hàng hoặc thể loại.

% Của

Hiển thị giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

% Tổng Hàng Cha mẹ

Tính toán giá trị như sau:

(giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong các hàng)

% Tổng Cột Cha mẹ

Tính toán giá trị như sau:

(giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong các cột)

% Tổng Cha mẹ

Tính toán giá trị như sau:

(giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong Trường cơ sở đã chọn)

Chênh lệch

Hiển thị giá trị dưới dạng chênh lệch với giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

% Chênh lệch

Hiển thị giá trị dưới dạng chênh lệch phần trăm với giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

Tổng Hiện có trong

Hiển thị giá trị các mục liên tiếp trong Trường cơ sở dưới dạng tổng hiện có.

% Tổng Hiện có trong

Tính toán giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm cho các mục kế tiếp trong trường cơ sở được hiển thị dưới dạng tổng đang chạy.

Xếp Nhỏ nhất đến Lớn nhất

Hiển thị thứ hạng các giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục nhỏ nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị lớn hơn với giá trị xếp hạng cao hơn.

Xếp Lớn nhất đến Nhỏ nhất

Hiển thị thứ hạng các giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục lớn nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị nhỏ hơn có giá trị xếp hạng cao hơn.

Chỉ mục

Tính toán giá trị như sau:

((giá trị trong ô) x (Tổng Cuối của Tổng Cuối)) / ((Tổng Cuối của Hàng) x (Tổng Cuối của Cột))

Để hiện các phép tính cạnh nhau với các giá trị mà chúng dựa trên (ví dụ, để hiển thị% tổng cuối tổng bên cạnh tổng phụ), trước tiên bạn cần trùng lặp trường giá trị bằng cách thêm nhiều lần. Trong danh sách trường, kéo trường bạn muốn trùng lặp với khu vực giá trị và đặt nó ngay bên dưới cùng một trường.

Các giá trị trùng lặp trong vùng Giá trị

Trong ví dụ được hiển thị ở trên, ba trường giá trị đã được thêm vào lần thứ hai vào vùng giá trị; họ có "_2" được nối vào tên của họ. Bên dưới, trường "tổng của 1/1/14" được hiển thị hai lần trong báo cáo PivotTable, vì vậy bạn có thể nhìn thấy giá trị cho mỗi thành phố và mẹ của họ (khu vực phía đông hoặc Tây). Bạn cũng có thể xem tỷ lệ phần trăm của tổng cuối cho từng khu vực (trong hàng 6 và 9).

Cùng một trường, với các giá trị và tỷ lệ phần trăm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×