Biểu đồ

Hiển thị hoặc ẩn chú giải biểu đồ hay bảng dữ liệu

Hiển thị hay ẩn chú giải biểu đồ hoặc bảng dữ liệu

Bạn có thể ẩn hoặc hiển thị chú giải của biểu đồ.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn cũng có thể hiển thị một bảng dữ liệu dành cho biểu đồ đường, biểu đồ vùng, biểu đồ cột hoặc biểu đồ thanh. Bảng dữ liệu sẽ hiển thị các giá trị được trình bày trong biểu đồ dưới dạng lưới ở dưới cùng biểu đồ. Bảng dữ liệu cũng có thể bao gồm các phím chú giải.

Hiển thị chú giải biểu đồ

 1. Chọn một biểu đồ, rồi chọn dấu cộng ở phía trên cùng bên phải.

 2. Trỏ tới chú giải và chọn mũi tên bên cạnh nó.

 3. Chọn vị trí bạn muốn chú giải xuất hiện trong biểu đồ của mình.

Ẩn chú giải biểu đồ

 1. Chọn chú giải để ẩn.

 2. Nhấn Delete.

Hiển thị hoặc ẩn bảng dữ liệu

 1. Chọn một biểu đồ, rồi chọn dấu cộng ở phía trên cùng bên phải.

 2. Để hiện bảng dữ liệu, hãy trỏ tới bảng dữ liệu và chọn mũi tên bên cạnh nó, rồi chọn một tùy chọn Hiển thị.

 3. Để ẩn bảng dữ liệu, hãy bỏ chọn tùy chọn bảng dữ liệu .

Hiển thị hoặc ẩn chú giải

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn hiện hoặc ẩn chú giải.

  Thao tác này sẽ làm hiển thị Công cụ biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Chú giải.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để ẩn chú giải, bấm Không có.

   Mẹo: Để nhanh chóng loại bỏ chú giải hoặc mục chú giải khỏi biểu đồ, bạn có thể chọn nó, rồi nhấn DELETE. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào chú giải hoặc mục chú giải, rồi bấm Xoá.

  • Để hiển thị chú giải, bấm vào tùy chọn hiển thị bạn muốn.

   Lưu ý: Khi bạn bấm vào một trong các tùy chọn hiển thị, chú giải sẽ di chuyển và vùng vẽ sẽ tự động điều chỉnh để cung cấp chỗ cho chú giải. Nếu bạn di chuyển và đổi cỡ chú giải bằng cách sử dụng chuột, vùng vẽ sẽ không tự động điều chỉnh.

  • Để biết các tùy chọn bổ sung, hãy bấm Xem thêm Tùy chọn Chú giải, rồi chọn tùy chọn hiển thị bạn muốn.

   Mẹo: Theo mặc định, chú giải không chờm lấp lên biểu đồ. Nếu bạn có ràng buộc về không gian, bạn có thể giảm kích cỡ của biểu đồ bằng cách xóa hộp kiểm Hiển thị chú giải mà không chờm lấp lên biểu đồ.

Hiển thị hoặc ẩn bảng dữ liệu

 1. Bấm vào biểu đồ của biểu đồ đường, biểu đồ vùng, biểu đồ cột hoặc biểu đồ thanh mà bạn muốn hiển thị hoặc ẩn bảng dữ liệu.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Ở tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, bấm Bảng Dữ liệu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị dữ liệu bảng, bấm Hiển thị Bảng Dữ liệu hoặc Hiển thị Bảng Dữ liệu với các Phím Chú giải.

  • Để ẩn bảng dữ liệu, bấm Không có.

   Mẹo: Để nhanh chóng loại bỏ bảng dữ liệu khỏi biểu đồ, bạn có thể chọn bảng dữ liệu, rồi nhấn DELETE. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào bảng dữ liệu, rồi bấm Xoá.

  • Để biết các tùy chọn bổ sung, bấm Xem thêm Tùy chọn Bảng Dữ liệu, rồi chọn tùy chọn hiển thị bạn muốn.

   Mẹo: Nếu bạn đã hiển thị chú giải trong biểu đồ, bạn có thể xóa hộp kiểm Hiển thị các phím chú giải.

Lưu ý: Trong thanh biểu đồ và biểu đồ hiển thị ngày trục, bảng dữ liệu không được gắn với trục ngang của biểu đồ — bảng dữ liệu được đặt bên dưới trục và căn chỉnh theo biểu đồ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×