Định dạng

Hiển thị hoặc ẩn các giá trị bằng không

Hiển thị hoặc ẩn các giá trị bằng không

Bạn có thể có ưa thích cá nhân là hiển thị các giá trị bằng không trong một ô, hoặc bạn có thể sử dụng bảng tính tuân theo tập hợp tiêu chuẩn định dạng yêu cầu bạn ẩn các giá trị bằng không. Có vài cách để hiển thị hoặc ẩn các giá trị bằng không.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Đôi khi bạn không muốn các giá trị bằng không (0) hiện trên các trang tính, lúc khác bạn lại cần hiển thị chúng. Cho dù việc ẩn hoặc hiện các số không là do tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số cách để làm điều này.

Ẩn hoặc hiển thị tất cả các giá trị bằng không trên một trang tính

 1. Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

 2. Dưới Hiện các tùy chọn cho trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị các giá trị bằng không (0) trong các ô, hãy chọn hộp kiểm Hiện số không trong các ô có giá trị bằng không.

  • Để hiển thị các giá trị bằng không (0) dưới dạng các ô trống, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hiện số không trong các ô có giá trị bằng không.

Ẩn các giá trị bằng không trong các ô đã chọn

Các bước này giúp ẩn các giá trị bằng không trong các ô đã chọn bằng cách dùng một định dạng số. Các giá trị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh công thức và không in ra. Nếu giá trị ở một trong những ô này chuyển thành một giá trị khác không, thì giá trị đó sẽ hiển thị trong ô và định dạng của nó sẽ tương tự như định dạng số thông thường.

 1. Chọn những ô có chứa các giá trị bằng không (0) mà bạn muốn ẩn.

 2. Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

  Định dạng Ô trên tab Trang chủ

 3. Bấm Số > Tùy chỉnh.

 4. Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;@, rồi bấm vào OK.

Để hiển thị các giá trị ẩn:

 1. Chọn các ô có các số không (0) bị ẩn.

 2. Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

 3. Bấm Số > Chung để áp dụng định dạng số mặc định, rồi bấm OK.

Ẩn các giá trị bằng không do công thức trả về

 1. Chọn ô có chứa giá trị bằng không (0).

 2. Trên tab Trang đầu, bấm vào mũi tên kế bên Định dạng có Điều kiện > Quy tắc Tô sáng Ô Bằng.

 3. Trong hộp bên trái, nhập 0.

 4. Trong hộp bên phải, hãy chọn Tùy chỉnh Định dạng.

 5. Trong hộp Định dạng Ô, bấm vào tab Phông.

 6. Trong hộp Màu, chọn màu trắng, rồi bấm OK.

Hiển thị số không dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch nối

Dùng hàm IF để thực hiện thao tác này.

Dữ liệu trong các ô A2 và A3 trong một trang tính Excel

Dùng một công thức như thế này để trả về một ô trống khi giá trị là số không:

 • =IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đây là cách đọc công thức. Nếu 0 là kết quả của (A2-A3), không hiển thị 0 – không hiển thị gì (chỉ báo bằng dấu ngoặc kép “”). Nếu điều đó không đúng, hiển thị kết quả của A2-A3. Nếu bạn không muốn ô trống mà muốn hiển thị một thứ gì đó khác số 0, đặt một dấu gạch nối "-" hoặc một ký tự khác giữa các dấu ngoặc kép.

Ẩn các giá trị bằng không trong báo cáo PivotTable

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab Phân tích, trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

 3. Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Thay đổi hiển thị lỗi    Chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi hiện dưới Định dạng. Trong hộp, hãy nhập giá trị bạn muốn hiển thị thay cho lỗi. Để hiển thị các lỗi dưới dạng các ô trống, hãy xóa bỏ mọi ký tự trong hộp.

  • Thay đổi hiển thị ô trống    Chọn hộp kiểm Với ô trống hiện. Trong hộp, hãy nhập giá trị bạn muốn hiển thị trong các ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang

Đôi khi bạn không muốn các giá trị bằng không (0) hiện trên các trang tính, lúc khác bạn lại cần hiển thị chúng. Cho dù việc ẩn hoặc hiện các số không là do tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số cách để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các giá trị bằng không trên trang tính

 1. Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

 2. Dưới Hiện các tùy chọn cho trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị các giá trị bằng không (0) trong các ô, chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có giá trị bằng không.

  • Để hiển thị các giá trị bằng không dưới dạng ô trống, bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có giá trị bằng không.

Sử dụng định dạng số để ẩn các giá trị bằng không trong các ô đã chọn

Thực hiện theo quy trình này để ẩn các giá trị bằng không trong ô đã chọn. Nếu giá trị ở một trong những ô này chuyển thành giá trị khác không, định dạng của giá trị đó sẽ tương tự như định dạng số thông thường.

 1. Chọn những ô có chứa các giá trị bằng không (0) mà bạn muốn ẩn.

 2. Bạn có thể sử dụng Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

 3. Trong danh sách Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

 4. Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;@

Lưu ý: 

 • Các giá trị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh công thức — hoặc trong ô nếu bạn chỉnh sửa trong ô — và không in ra.

 • Để hiển thị lại các giá trị ẩn, chọn các ô, rồi nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, trỏ vào Định dạng, rồi bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để áp dụng định dạng số mặc định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.

Sử dụng định dạng có điều kiện để ẩn các giá trị bằng không do một công thức trả về

 1. Chọn ô có chứa giá trị bằng không (0).

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Kiểu, bấm mũi tên bên cạnh Định dạng có Điều kiện, trỏ vào Tô sáng Quy tắc Ô, rồi bấm Bằng.

 3. Trong hộp bên trái, nhập 0.

 4. Trong hộp bên phải, hãy chọn Tùy chỉnh Định dạng.

 5. Trong hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

 6. Trong hộp Màu, chọn màu trắng.

Sử dụng công thức để hiển thị các số không dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, sử dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

1

2

3

4

5


9

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số thứ hai bị trừ khỏi (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi giá trị là không (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về dấu gạch ngang khi giá trị là không (-)

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng hàm này, xem Hàm IF.

Ẩn các giá trị bằng không trong báo cáo PivotTable

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Tùy chọn PivotTable, hãy bấm vào mũi tên kế bên Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

 3. Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  Thay đổi hiển thị lỗi     Chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị thay cho lỗi. Để hiển thị các lỗi dưới dạng ô trống, xóa mọi ký tự trong hộp.

  Thay đổi cách hiển thị ô trống     Chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Trong hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị trong ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang

Đôi khi bạn không muốn các giá trị bằng không (0) hiện trên các trang tính, lúc khác bạn lại cần hiển thị chúng. Cho dù việc ẩn hoặc hiện các số không là do tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số cách để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn tất cả các giá trị bằng không trên trang tính

 1. Bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm tùy chọn Excel, rồi bấm vào thể loại nâng cao .

 2. Dưới Hiện các tùy chọn cho trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị các giá trị bằng không (0) trong các ô, chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có giá trị bằng không.

  • Để hiển thị các giá trị bằng không dưới dạng ô trống, bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có giá trị bằng không.

Sử dụng định dạng số để ẩn các giá trị bằng không trong các ô đã chọn

Thực hiện theo quy trình này để ẩn các giá trị bằng không trong ô đã chọn. Nếu giá trị ở một trong những ô này chuyển thành giá trị khác không, định dạng của giá trị đó sẽ tương tự như định dạng số thông thường.

 1. Chọn những ô có chứa các giá trị bằng không (0) mà bạn muốn ẩn.

 2. Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm Định dạng > Định dạng Ô.

 3. Trong danh sách Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

 4. Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;@

Lưu ý: 

 • Các giá trị ẩn chỉ xuất hiện trong thanh công thức Ảnh nút — hoặc trong ô nếu bạn chỉnh sửa trong ô — và không được in ra.

 • Để hiển thị lại các giá trị ẩn, chọn các ô, sau đó trên tab Nhà, trong nhóm Ô, trỏ vào Định dạng, và bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để áp dụng định dạng số mặc định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.

Sử dụng định dạng có điều kiện để ẩn các giá trị bằng không do một công thức trả về

 1. Chọn ô có chứa giá trị bằng không (0).

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào mũi tên kế bên Định dạng Có điều kiện > Quy tắc Tô sáng Ô > Bằng.

 3. Trong hộp bên trái, nhập 0.

 4. Trong hộp bên phải, hãy chọn Tùy chỉnh Định dạng.

 5. Trong hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

 6. Trong hộp Màu, chọn màu trắng.

Sử dụng công thức để hiển thị các số không dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, sử dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm thế nào để sao chép ví dụ?

 1. Chọn ví dụ trong bài viết này.

Quan trọng: Không chọn các tiêu đề hàng hoặc cột.

chọn một ví dụ từ trợ giúp trong Excel 2013 cho Windows

Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 1. Nhấn CTRL+C.

 2. Trong Excel, hãy tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 3. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.

 1. Để chuyển đổi giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức> nhóm Kiểm nghiệm Công thức > Hiện Công thức.

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

1

2

3

4

5


9

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số thứ hai bị trừ khỏi (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi giá trị là không (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về dấu gạch ngang khi giá trị là không (-)

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng hàm này, xem Hàm IF.

Ẩn các giá trị bằng không trong báo cáo PivotTable

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Tùy chọn PivotTable, hãy bấm vào mũi tên kế bên Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

 3. Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  Thay đổi hiển thị lỗi     Chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị thay cho lỗi. Để hiển thị các lỗi dưới dạng ô trống, xóa mọi ký tự trong hộp.

  Thay đổi cách hiển thị ô trống     Chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Trong hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị trong ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Xem Thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×