Quản lý cuộc họp

Hiển thị màn hình của bạn khi đang trong cuộc họp

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Trong Microsoft nhóm, bạn có thể hiển thị màn hình máy tính của mình, một ứng dụng, bản trình bày cụ thể hoặc bất kỳ tệp nào trong khi đang họp.

 1. Chọn chia sẻ Nút Chia sẻ màn hình .

 2. Chọn nội dung bạn muốn chia sẻ:

  • Máy tính để bàn cho phép bạn hiển thị mọi thứ trên màn hình của bạn.

  • Cửa sổ cho phép bạn hiển thị một ứng dụng cụ thể.

  • PowerPoint cho phép bạn hiển thị bản trình bày.

  • Duyệt cho phép bạn tìm thấy tệp mà bạn muốn hiển thị.

 3. Sau khi bạn chọn nội dung bạn muốn hiển thị, viền màu đỏ bao quanh những gì bạn đang chia sẻ.

 4. Chọn dừng chia sẻ để dừng Hiển thị màn hình của bạn.

Lưu ý: Người dùng Linux sẽ không nhìn thấy viền màu đỏ xung quanh những gì họ đang chia sẻ. Ngoài ra, tính năng chia sẻ của cửa sổ không sẵn dùng cho người dùng Linux.

Bạn muốn thêm nữa?

Chia sẻ màn hình nền của bạn trong một cuộc họp trong nhóm

Trợ giúp về Microsoft Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×