Hiển thị số dưới dạng số an sinh xã hội

Bạn có thể định dạng số dưới dạng số an sinh xã hội. Ví dụ, bạn có thể định dạng một số có 9 chữ số, chẳng hạn như 555501234, dưới dạng 555-50-1234.

Bạn muốn làm gì?

Hiển thị số an sinh xã hội đầy đủ

 1. Chọn ô hoặc phạm vi của các ô mà bạn muốn định dạng.

  Cách chọn một ô hoặc phạm vi

  Để chọn

  Làm thế này

  Một ô đơn

  Bấm vào ô hoặc nhấn phím mũi tên để di chuyển tới ô.

  Một khoảng các ô

  Bấm vào ô đầu tiên trong khoảng này rồi kéo tới ô cuối cùng hoặc nhấn giữ SHIFT trong khi bạn nhấn các phím mũi tên để mở rộng vùng chọn.

  Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên trong khoảng này rồi nhấn F8 để mở rộng vùng chọn bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Để dừng việc mở rộng vùng chọn, hãy nhấn F8 một lần nữa.

  Một phạm vi lớn các ô

  Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi này rồi nhấn giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào ô cuối cùng trong phạm vi này. Bạn có thể cuộn để khiến ô cuối cùng có thể nhìn thấy được.

  Tất cả ô trên trang tính

  Bấm nút Chọn Tất cả.

  Nút Chọn Tất cả

  Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

  Lưu ý: Nếu trang tính có chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

  Phạm vi các ô hoặc các ô không liền kề

  Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô hay phạm vi khác.

  Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hay một phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hay các phạm vi ô vào vùng chọn, nhấn Shift+F8 lại.

  Lưu ý: Bạn không thể hủy bỏ chọn một ô hoặc một phạm vi ô ở một vùng chọn không liền kề mà không hủy bỏ toàn bộ vùng chọn đó.

  Toàn bộ hàng hoặc cột

  Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

  Trang tính hiển thị tiêu đề hàng và tiêu đề cột

  1. Đầu đề hàng

  2. Đầu đề cột

  Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng hay cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

  Lưu ý: Nếu hàng hoặc cột đó chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hoặc cột đó tới ô được dùng lần cuối. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

  Các cột hoặc hàng liền kề

  Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong khi chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

  Các cột hoặc hàng không liền kề

  Bấm tiêu đề cột hoặc hàng của hàng hay cột đầu tiên trong vùng chọn của bạn. Sau đó nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm tiêu đề cột hoặc hàng của các hàng hay cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn.

  Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong một hàng hay cột

  Lựa chọn một ô trong hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hay Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hay Mũi tên Xuống đối với cột).

  Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trên một trang tính hoặc trong một bảng Microsoft Office Excel

  Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên trên trang tính hoặc trong danh sách Excel.

  Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc trong danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

  Các ô cho tới ô dùng lần cuối trên trang tính (góc dưới bên phải)

  Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới bên phải).

  Các ô cho tới đầu trang tính

  Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

  Nhiều ô hơn hoặc ít ô hơn so với vùng chọn hiện hoạt

  Nhấn giữ Shift trong khi bấm ô cuối cùng bạn muốn đưa vào trong vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

  Mẹo: Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

 2. Trên tab trang đầu, bấm vào công cụ khởi động hộp thoại Ảnh nút bên cạnh số.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp Thể loại, bấm Đặc biệt.

 4. Trong danh sách kiểu , hãy bấm số an sinh xã hội.

Đầu trang

Chỉ hiển thị một vài chữ số cuối của số an sinh xã hội

Đối với các biện pháp bảo mật thông thường, bạn có thể chỉ hiển thị một vài chữ số cuối cùng của một số an sinh xã hội và thay thế phần còn lại của các chữ số với số không hoặc ký tự khác. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng một công thức bao gồm các hàm ConcatenateRight .

Quy trình sau đây sử dụng dữ liệu ví dụ để hiển thị cách bạn có thể chỉ hiển thị bốn số cuối của một số an sinh xã hội. Sau khi bạn sao chép công thức vào trang tính của mình, bạn có thể điều chỉnh nó để hiển thị số an sinh xã hội của riêng bạn theo cách tương tự.

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Trong bài viết trợ giúp này, hãy chọn dữ liệu ví dụ sau đây mà không có tiêu đề hàng và cột.

Làm thế nào để chọn ví dụ dữ liệu

1

2

3

4

A

B

Loại

Dữ liệu

Số an sinh xã hội

555-50-1234

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= CONCATENATE ("000-00-", PHẢI (B2, 4))

Hiển thị chuỗi văn bản "000-00-" thay vì 5 chữ số đầu tiên của số an sinh xã hội và kết hợp với bốn chữ số cuối của số an sinh xã hội (000-00-1234)

 1. Bấm vào phía trước văn bản trong ô A1, rồi kéo con trỏ qua các ô để chọn tất cả văn bản. Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 2. Để sao chép dữ liệu đã chọn, hãy nhấn CTRL + C.

 3. Trong trang tính, hãy chọn ô a1.

 4. Để dán dữ liệu đã sao chép, hãy nhấn CTRL + V.

 5. Để chuyển đổi giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, trên tab công thức , trong nhóm kiểm tra công thức , bấm vào Hiển thị công thức.

  Lối tắt bàn phím bạn cũng có thể nhấn CTRL + ' (dấu nghiêm trọng).

  Quan trọng: 

  • Thực hành tốt nhất, bạn có thể muốn tránh lưu trữ số an sinh xã hội hoàn chỉnh trong sổ làm việc của bạn. Thay vào đó, lưu trữ số an sinh xã hội đầy đủ trong một vị trí đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt (ví dụ: một chương trình cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như Microsoft Office Access), rồi chỉ sử dụng bốn chữ số cuối cùng của các số trong sổ làm việc của bạn.

  • Để biết thêm thông tin về các hàm này, hãy xem hàm Concatenate, và right, rightb.

  Lưu ý: 

  • Để ngăn không cho người khác xem toàn bộ số an sinh xã hội, trước tiên, bạn có thể ẩn cột chứa số đó (cột B trong dữ liệu ví dụ), sau đó bảo vệ trang tính để người dùng trái phép không thể bỏ ẩn dữ liệu.

  • Để biết thêm thông tin, hãy xem ẩn hoặc hiển thị các hàng và cột và bảo vệ trang tính hoặc các thành phần sổlàm việc.

Đầu trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×