Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn muốn hiển thị hoặc chỉ in các cột nhất định cho biểu dữ liệu của mình, bạn có thể ẩn các cột mà bạn không muốn hiển thị. Ví dụ: nếu bạn đang làm việc với một cơ sở dữ liệu thông tin liên hệ, bạn có thể muốn chỉ nhìn thấy tên đầy đủ và địa chỉ email cho mỗi liên hệ. Bạn có thể tạo dạng xem này bằng cách ẩn tất cả các cột khác.

Ẩn cột

  1. Bấm vào đầu đề cho cột mà bạn muốn ẩn.

    Để chọn các cột liền kề, nhấn giữ phím SHIFT và bấm vào tiêu đề cột bổ sung.

    Lưu ý: Bạn không thể chọn các cột không liền kề. Chọn bất kỳ cột bổ sung nào và ẩn các cột riêng biệt.

  2. Bấm chuột phải vào tiêu đề cột, rồi bấm ẩn trường trên menu lối tắt.

Hiển thị cột

  1. Bấm chuột phải vào bất kỳ tiêu đề cột nào, rồi bấm Hủy ẩn trường trên menu lối tắt.

  2. Trong hộp thoại bỏ ẩn cột , chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi cột bạn muốn hiển thị, rồi bấm đóng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×