Khi một số người làm việc trong một sổ OneNote chung, có thể khó biết được từng thay đổi do ai thực hiện. Để giúp làm rõ chuyện này, bạn có thể hiện tên viết tắt của từng tác giả kế bên thay đổi của họ.

Để hiện tên viết tắt của tác giả, hãy bấm Lịch sử > Ẩn Tác giả.

Ảnh chụp màn hình của nút Ẩn Tác giả trong OneNote 2016.

Lưu ý:  Nút Ẩn Tác giả là nút chuyển trạng thái mà bạn bấm để bật hoặc tắt. Bấm lại vào nút đó nếu bạn không còn muốn xem tên viết tắt của tác giả.

Bạn cũng có thể thấy một danh sách những thay đổi trong một sổ ghi chép được chia sẻ, điều này giúp dễ dàng xem lại những thay đổi của người khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×