Chủ đề liên quan
×
Cộng tác trong các nhóm và kênh
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Cộng tác trong các nhóm và kênh

Hiển thị và ẩn kênh

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Hiện và ẩn các kênh trong nhóm Microsoft để theo dõi các kênh quan trọng và ẩn những kênh mà bạn không cần.

Ẩn hoặc hiện kênh

  • Từ bên trong kênh, chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > ẩn.

  • Nếu bạn muốn bỏ ẩn kênh, hãy chọn kênh ẩn > hiện.

Tùy chỉnh thông báo kênh

  1. Chọn xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọnthông báo kênh>.

  2. Chọn các thiết đặt bạn muốn chẳng hạn như thông báo bài đăng mới hoặc kênh đề cập đến.

  3. Chọn Lưu.

    Thông báo sẽ xuất hiện dựa trên thiết đặt ưa thích của bạn.

Bạn muốn thêm nữa?

Hiện hoặc ẩn một nhóm hoặc kênh trong nhóm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×