Cộng tác theo nhóm và kênh

Hiển thị và ẩn kênh

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Hiện và ẩn các kênh trong nhóm Microsoft để theo dõi các kênh quan trọng và ẩn những kênh mà bạn không cần.

Ẩn hoặc hiện kênh

  • Từ bên trong kênh, chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > ẩn.

  • Nếu bạn muốn bỏ ẩn kênh, hãy chọn kênh ẩn > hiện.

Tùy chỉnh thông báo kênh

  1. Chọn xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn thông báo kênh>.

  2. Chọn các thiết đặt bạn muốn chẳng hạn như thông báo bài đăng mới hoặc kênh đề cập đến.

  3. Chọn Lưu.

    Thông báo sẽ xuất hiện dựa trên thiết đặt ưa thích của bạn.

Bạn muốn thêm nữa?

Hiện hoặc ẩn một nhóm hoặc kênh trong nhóm

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×