Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm HYPGEOM.DIST trong Microsoft Excel.

Trả về phân bố siêu bội. Hàm HYPGEOM.DIST trả về xác suất của số mẫu thành công đã biết, biết trước kích thước mẫu, thành công của tập hợp và kích cỡ của tập hợp. Dùng hàm HYPGEOM.DIST cho các vấn đề về tập hợp hữu hạn, trong đó mỗi quan sát có thể là thành công hoặc thất bại và trong đó mỗi tập con có kích thước đã biết được chọn với khả năng như nhau.

Cú pháp

HYPGEOM.DIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop,cumulative)

Cú pháp hàm HYPGEOM.DIST có các đối số dưới đây:

 • Sample_s     Bắt buộc. Số lần thành công trong mẫu.

 • Number_sample     Bắt buộc. Kích thước của mẫu.

 • Population_s     Bắt buộc. Số lần thành công trong tập hợp.

 • Number_pop     Bắt buộc. Kích thước của tập hợp.

 • Cumulative     Bắt buộc. Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu tích lũy là TRUE, hàm HYPGEOM.DIST trả về hàm phân bố tích lũy; nếu FALSE, nó trả về hàm khối xác suất.

Chú thích

 • Tất cả đối số bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm HYPGEOM.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu sample_s < 0 hoặc sample_s lớn hơn số nhỏ hơn trong hai số: number_sample hoặc population_s, hàm HYPGEOM.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu sample_s nhỏ hơn số lớn hơn trong hai số: 0 và (number_sample - number_population + population_s), hàm HYPGEOM.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu number_sample ≤ 0 hoặc number_sample > number_population, hàm HYPGEOM.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu population_s ≤ 0 hoặc population_s > number_population, hàm HYPGEOM.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu number_pop ≤ 0, hàm HYPGEOM.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình của phân bố siêu bội là:

  Phương trình

  trong đó:

  x = sample_s

  n = number_sample

  M = population_s

  N = number_pop

  Hàm HYPGEOM.DIST dùng để lấy mẫu nhưng không có thay thế từ một tập hợp hữu hạn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

Kết quả

1

Số lần thành công trong mẫu

4

Kích thước mẫu

8

Số lần thành công trong tập hợp

20

Kích thước tập hợp

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HYPGEOM.DIST(A2,A3,A4,A5,TRUE)

Hàm phân bố siêu bội lũy tích, cho mẫu và tập hợp trong các ô từ A2 đến A5.

0,4654

=HYPGEOM.DIST(A2,A3,A4,A5,FALSE)

Hàm phân bố siêu bội xác suất, cho mẫu và trong các ô từ A2 đến A5.

0,3633

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×