HYPGEOMDIST (Hàm HYPGEOMDIST)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về phân bố siêu bội. Hàm HYPGEOMDIST trả về xác suất của số lần thành công mẫu đã biết, biết trước kích thước mẫu, thành công của tập hợp và kích cỡ của tập hợp. Dùng hàm HYPGEOMDIST cho các vấn đề về tập hợp hữu hạn, trong đó mỗi quan sát có thể là thành công hoặc thất bại và trong đó mỗi tập con có kích thước đã biết được chọn với khả năng như nhau.

Cú pháp

Hàm HYPGEOMDIST (sample_s,number_sample,population_s,number_population)

Sample_s    là số lần thành công trong mẫu.

Number_sample    là cỡ mẫu.

Population_s    là số lần thành công trong tập hợp.

Number_population    là kích thước tập hợp.

Ghi chú

 • Tất cả đối số bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm HYPGEOMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu sample_s < 0 hoặc sample_s lớn hơn số nhỏ hơn trong hai số: number_sample hoặc population_s, hàm HYPGEOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu sample_s nhỏ hơn số lớn hơn trong hai số: 0 và (number_sample - number_population + population_s), hàm HYPGEOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu number_sample < 0 hoặc number_sample > number_population, hàm HYPGEOMDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

 • Nếu population_s < 0 hoặc population_s > number_population, hàm HYPGEOMDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

 • Nếu number_population < 0, hàm HYPGEOMDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

 • Phương trình của phân bố siêu bội là:

  Phương trình

  trong đó:

  x = sample_s

  n = number_sample

  M = population_s

  N = number_population

Hàm HYPGEOMDIST dùng để lấy mẫu nhưng không có thay thế từ một tập hợp hữu hạn.

Ví dụ

Sampler kẹo chứa 20 phần. Phần tám đang caramels và 12 còn lại đang hạt. Nếu một người lựa chọn 4 tờ ngẫu nhiên, chức năng sau đây trả về xác suất đó đoạn chính xác 1 là một caramel.

Sample_s

Number_sample

Population_s

Number_Population

Công thức

Mô tả (Kết quả)

1

4

8

20

=HYPGEOMDIST([Sample_s],[Number_sample],[Population_s],[Number_Population])

Phân bố siêu bội cho mẫu và tập hợp (0.363261)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×