Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm IFNA trả về giá trị mà bạn chỉ định nếu một công thức trả về giá #N/A; nếu không nó trả về kết quả của công thức.

Cú pháp

IFNA(value, value_if_na)

Cú pháp hàm IFNA có các đối số sau đây.

Đối số

Mô tả

giá trị

Bắt buộc

Đối số được kiểm tra cho giá trị lỗi #N/A.

value_if_na

Bắt buộc

Giá trị cần trả về nếu công thức cho kết quả là giá trị lỗi #N/A.

Chú thích

  • Nếu value hoặc value_if_na là một ô trống, IFNA sẽ coi nó là giá trị chuỗi trống ("").

  • Nếu value là một công thức mảng, hàm IFNA trả về mảng kết quả cho mỗi ô trong phạm vi được xác định trong giá trị.

Ví dụ

Trong ví dụ sau đây, hàm IFNA kiểm tra kết quả của hàm VLOOKUP. Vì không tìm thấy Seattle trong phạm vi tra cứu, hàm VLOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A. Hàm IFNA trả về chuỗi "Không tìm thấy" trong ô thay vì giá trị lỗi #N/A chuẩn.

Hình ảnh về việc sử dụng HÀM IFNA với hàm VLOOKUP để ngăn hiển thị #N/A lỗi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×