Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMCONJUGATE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số liên hợp phức của một số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp

IMCONJUGATE(inumber)

Cú pháp hàm IMCONJUGATE có các đối số sau đây:

  • Inumber    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn tìm số liên hợp của nó.

Chú thích

  • Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

  • Số liên hợp của một số phức là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMCONJUGATE("3+4i")

Số liên hợp phức của 3+4i

3-4i

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×