We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm IMCSC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về cosec của một số phức ở định dạng văn bản x+yi hoặc x+yj.

Cú pháp

IMCSC(inumber)

  • Inumber    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn lấy cosec.

Chú thích

  • Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

  • Nếu inumber là một giá trị không thuộc định dạng văn bản x+yi hoặc x+yj, IMCSC sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu inumber là một giá trị lô-gic, IMCSC sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMCSC("4+3i")

Trả về cosec của một số phức, 4+3i.

-0,0754898329158637+0,0648774713706355i

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×