Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMLOG2 trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp

IMLOG2(inumber)

Cú pháp hàm IMLOG2 có các đối số sau đây:

  • Inumber    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn tìm lô-ga-rit cơ số 2 của nó.

Chú thích

  • Dùng log để trả về logarithm của một số dùng bất kỳ cơ số nào.

  • Dùng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và hình ảnh thành số phức.

  • Có thể tính toán lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức từ lô-ga-rit tự nhiên như sau:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMLOG2("3+4i")

Lô-ga-rit cơ số 2 của 3+4i

2,32192809488736+1,33780421245098i

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×