Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMLOG2 trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp

IMLOG2(inumber)

Cú pháp hàm IMLOG2 có các đối số sau đây:

  • Inumber    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn tìm lô-ga-rit cơ số 2 của nó.

Chú thích

  • Dùng log để trả về logarithm của một số dùng bất kỳ cơ số nào.

  • Dùng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và hình ảnh thành số phức.

  • Có thể tính toán lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức từ lô-ga-rit tự nhiên như sau:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMLOG2("3+4i")

Lô-ga-rit cơ số 2 của 3+4i

2,32192809488736+1,33780421245098i

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×