IMSECH (Hàm IMSECH)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMSECH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về sec hyperbol của một số phức ở định dạng văn bản x+yi hoặc x+yj.

Cú pháp

IMSECH(inumber)

Cú pháp hàm IMSECH có các đối số sau đây.

  • Inumber    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn lấy sec hyperbol.

Chú thích

  • Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

  • Nếu inumber là một giá trị không thuộc định dạng văn bản x+yi hoặc x+yj, IMSECH sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu inumber là một giá trị lô-gic, IMSECH sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMSECH("4+3i")

Trả về sec hyperbolic của một số phức, 4+3i.

-0,0362534969158689-0,00516434460775318i

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×